Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Změny v zápisech do 1. ročníků ZŠ, v zápisech do MŠ, povinnost předškolního vzdělávání

Změny v zápisech do 1. ročníků základních škol, v zápisech do mateřských škol, povinnost předškolního vzdělávání

 

Základní školy

Od ledna 2017 dochází v oblasti zápisů do 1. ročníků základních škol k významným změnám.

Termín zápisů je posunutý z přelomu ledna a února na období od 1. do 30. dubna. O přesném termínu zápisů pro školní rok 2017/2018 v poličských základních školách bude veřejnost informovaná během února a března 2017. Každé dítě, na které se vztahuje povinná školní docházka, má nárok na přijetí do základní školy ve školském obvodu, v němž má místo trvalého pobytu (tzv. spádová škola). Zároveň má zákonný zástupce dítěte možnost požádat o zápis v jiné, než spádové škole. Školské obvody pro poličské základní školy jsou stanovené obecně závaznou vyhláškou č. 4/2015, následně pak od 1. 1. 2017 obecně závaznou vyhláškou č. 3/2016, které jsou k dispozici na webových stránkách http://www.policka.org/info/mestsky-urad/vyhlasky-mesta/ .  

Pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé pro plnění povinné školní docházky, může zákonný zástupce dítěte při zápisu písemně požádat o její odklad o jeden rok. K žádosti je třeba přiložit doporučující posouzení  pedagogicko psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra a zároveň odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Mateřské školy

Zároveň dochází ke změnám i v oblasti předškolního vzdělávání. Zápisy ke vzdělávání v mateřských školách pro nové zájemce (děti od 2 let) budou každoročně probíhat v období od 2. do 16. května. Přesné termíny zápisů v jednotlivých poličských mateřských školách budou veřejnosti sděleny s dostatečným předstihem.

Nově je zavedena povinnost předškolního vzdělávání. Obecně tato povinnost vzniká od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku a trvá do doby zahájení povinné školní docházky (tzn. povinnost začíná ve školním roce, ve kterém dítě dosáhne 6 let věku). Povinnost předškolního vzdělávání je možné plnit pravidelnou docházkou do mateřské školy nebo jiným způsobem (individuálním vzděláváním, vzděláváním v přípravné třídě základní školy nebo základní školy speciální a nebo v zahraniční škole s příslušným povolením).

Uvedené změny vzešly z novelizace zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

 

Vomočilová K., oddělení školství města Poličky

Vložil Vomočilová Květa (12.12.2016), přečteno 717x

Právě procházíte:

Úvod | Organizace a služby | Školství | Změny v zápisech do 1. ročníků ZŠ, v zápisech do MŠ, povinnost předškolního vzdělávání