Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Návrh Změny č. 1 Územního plánu Pomezí

Návrh Změny č. 1 ÚP Pomezí pro společné jednání o návrhu - viz přílohy:
I.  Textová část návrhu Změny č. 1 ÚP Pomezí a jejího odůvodnění
    Grafická část návrhu Změny č. 1 ÚP Pomezí:
    I.1 Výkres základního členění území - výřezy
    I.2a Hlavní výkres 1:5000
    I.2b Hlavní výkres 1:10000
    I.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
II. Grafická část odůvodnění Změny č. 1 ÚP Pomezí:
    II.1a Koordinační výkres 1:5000
    II.1b Koordinační výkres 1:10000
    II.3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - výřez

Návrh Změny č. 1 ÚP Pomezí pro veřejné projednání - viz příloha:
Dokumentace Změny č. 1 ÚP Pomezí

Pořizovatel Změny č. 1 ÚP Pomezí:  Městský úřad Polička, Palackého nám. 160, 572 01 Polička
Projektant Změny č. 1 ÚP Pomezí:   REGIO, projektový ateliér s.r.o. Hradec Králové

Vložil Eisner Jan (28.2.2017), přečteno 1210x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Územní plánování | Návrh Změny č. 1 Územního plánu Pomezí