Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Ohlédnutí za událostmi v Bořinách

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,

dovolte mi se s Vámi podělit o pohled a účast našeho města při událostech, které nastartoval výbuch v jedné z hal areálu Poličských strojíren a.s.

čtvrtek 23. 2. 2017

První informací, kterou jsme ve čtvrtek 23. 2. v cca 11.30 hod. obdrželi, bylo oznámení ředitele PoS Ing. Petra Němce, že v jednom z objektů došlo k požáru a následnému výbuchu a že probíhá evakuace všech zaměstnanců. Téměř ve stejnou chvíli jsme byli informováni záchranným sborem, že je spuštěn rozsáhlý bezpečnostní systém s cílem minimalizovat následky a dopady celého neštěstí.

Již po několika minutách bylo zřejmé, že jsou zranění a někteří z nich těžce. Během krátké chvíle začala doslova mediální smršť, kdy televizní a rozhlasové společnosti a noviny spustily nekonečný proud dotazů všeho druhu.

V těchto chvílích bylo nejdůležitější, poskytnout první pomoc všem zraněným a urychlit evakuaci všech zaměstnanců. Osobně se domnívám, že obě tyto naléhavé věci byly velmi rychle a odborně realizovány.

Rád bych za všechny „Poličáky“ napsal, že naše myšlenky byly především v osobní účasti se všemi zraněnými s cílem co nejrychleji lokalizovat a zastavit další pokračující výbuchy.

Bohužel, v odpoledních hodinách přišla zpráva, že se Policie ČR na základě nálezu cvičné munice ve vzdálenosti 1200 metrů od místa výbuchu, mimo již oplocený firemní areál, rozhodla evakuovat z přilehlých bytů 60 – 70 zde žijících našich spoluobčanů. V této souvislosti chci zdůraznit, že konkrétní nález v podobě cvičné munice neobsahoval výbušninu.

Vedle zahájení vlastní evakuace byla zatarasena i krajská silnice směrem na Korouhev. Je přirozené, že v této chvíli naše město nabídlo pomoc v podobě ubytování všem občanům, kteří museli opustit své domovy a též jsme pomohli s dopravou. Většina postižených osob využila ubytování u svých známých či příbuzných a nabídku města přijalo pouze 5 lidí, které jsme ubytovali, na základě vstřícné nabídky Sportovních klubů Polička v ubytovně fotbalového areálu. Samozřejmě jsme začali zajišťovat další pomoc v podobě potřeb sociálního charakteru a též stravování.

Velmi dobrou večerní zprávou bylo, že po posledním výbuchu, který se ozval mezi 19 – 20 hod., již k žádnému dalšímu nedošlo.

pátek 24. 2. 2017

V pátek jsme dostávali mnoho dotazů, kdy se budou moci lidé vrátit do svých bytů a samozřejmě dotazy zaměstnanců, kdy se obnoví běžná výroba. Ani my jsme neznali na tyto otázky odpovědi. Bylo patrné, že situace je velmi složitá a nebezpečná a odborní specialisté stále neměli dostatek informací z místa výbuchu pro zodpovězení všech těchto otázek.

Velice jsme uvítali ochotu hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického, který se na naše pozvání opětovně dostavil, a společně jsme po většinu pátku s napětím sledovali avizovaný výstup Policie ČR, která na základě získaných dat měla rozhodnout o následném postupu.

S velikou úlevou jsme v pátek v 16.00 hodin přijali informaci o velké naději, že ještě tentýž den do večera policie pravděpodobně umožní lidem návrat a též uvolní komunikaci na Korouhev. Ano, skutečně se tak vzápětí několika hodin stalo a lidé se začali vracet.

 

sobota 25. 2. 2017

I sobotní vývoj, kdy téměř 150 pyrotechniků a dalších specialistů prohledávalo další lokality na vnějším areálu, přinesl dobré zprávy. Nález další munice nebyl potvrzen, a tak se do večera vymezený bezpečnostní prostor zmenšil na rozsah vnějšího firemního oplocení.

 

pondělí 27. 2. 2017

Velice důležitým aktuálním mezníkem celého vývoje byl časový okamžik, kdy Policie ČR zmenšila zakázaný prostor na vlastní zničený objekt a částečně již od pondělí umožnila vstup zaměstnancům do objektu, což bylo podmínkou obnovení výroby. Je zcela jisté, že firmy působící ve zdejším areálu jsou ve velmi složité situaci a pokud by se neobnovila výroba do několika málo dní, tak hrozily velké dopady, které si zde nedovolím ani odhadnout.

 

Vážení a milí spoluobčané, v tuto chvíli si přejme, aby se veškeré následky této události podařilo co nejrychleji zdárně překonat. V první řadě chci vyslovit naději na brzké uzdravení všech zraněných lidí, věřím také v brzké odstranění výrobních ztrát a překonání zpoždění ve výrobě. Velice si přeji, aby zkušenosti z této tragické události vedly k posílení dalších bezpečnostních opatření a k preventivnímu zabezpečení celého výrobního areálu před dalším možným opakováním podobných událostí.

Na závěr mi ještě dovolte, za naše město poděkovat. Děkuji všem složkám záchranného systému – zdravotníkům, hasičům, policistům a všem dalším odborníkům.

Děkuji vedení Poličských strojíren a.s. za maximální snahu o zmírnění následků této události, děkuji našim spoluobčanům za ukázněnost při evakuaci a v neposlední řadě věřím, že i naše město svým přístupem pomohlo ke zmírnění následků.

 

Jaroslav Martinů

starosta města

Vložil Šauerová Naděžda (6.3.2017), přečteno 1294x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Tiskové zprávy | Ohlédnutí za událostmi v Bořinách