Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Návrh Územního plánu Trpín

Návrh ÚP Trpín pro společné jednání o návrhu - viz přílohy:
I.A.  Textová část návrhu ÚP Trpín
I.B.  Grafická část návrhu ÚP Trpín
        I.B.1 Výkres základního členění území
        I.B.2 Hlavní výkres
        I.B.3 Výkres koncepce veřejné infrastruktury
        I.B.4 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
II.A. Textová část odůvodnění ÚP Trpín
II.B. Grafická část odůvodnění ÚP Trpín  
        II.B.1 Koordinační výkres
        II.B.2 Výkres širších vztahů
        II.B.3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Návrh ÚP Trpín pro 1. veřejné projednání - viz přílohy:
UI.A.  Textová část upraveného návrhu ÚP Trpín
UI.B.  Grafická část upraveného návrhu ÚP Trpín
          UI.B.1 Výkres základního členění území
          UI.B.2 Hlavní výkres
          UI.B.3 Výkres koncepce veřejné infrastruktury
          UI.B.4 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
UII.A. Textová část upraveného odůvodnění ÚP Trpín
UII.B. Grafická část upraveného odůvodnění ÚP Trpín  
          UII.B.1 Koordinační výkres
          UII.B.2 Výkres širších vztahů
          UII.B.3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Pořizovatel ÚP Trpín:   Městský úřad Polička, Palackého nám. 160, 572 01 Polička
Projektant ÚP Trpín:    Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o.

Vložil Eisner Jan (9.3.2017), přečteno 1103x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Územní plánování | Návrh Územního plánu Trpín