Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol

Obecně závazná vyhláška města Poličky č. 1/2017,

kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Polička

            Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání dne 23. 2. 2017 usnesením č. 14 usneslo vydat na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. b) a § 179 odst. 3  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, na základě ustanovení § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Školské obvody mateřských škol zřízených městem Polička se stanovují takto:

a)  školský obvod Mateřské školy Rozmarýnek Polička, se sídlem Riegrova 7, Polička, tvoří

ulice

E. Beranové, Eiseltova, Erbenova, Haškova, Heydukova, Hrubínova, Ladova, Nerudova, Pivovarská, Pod Kopečkem, Riegrova, U Královské aleje, Vrchlického

 

b)  školský obvod Mateřské školy Polička, Hegerova 427, se sídlem Hegerova 427, Polička, tvoří

ulice

Alšova, Družstevní, Hegerova, Paseky, Sídliště Hegerova

 

c)  školský obvod Mateřské školy Polička, Palackého nám. 181, se sídlem Palackého nám. 181, Polička, tvoří

ulice

9. května, Eimova, Fortna, Hradební, Husova, Jungmannova, Komenského, Kostelní, Masarykova, Na Bídě, Na Jordáně, Na Valech, nábř. Svobody, Nám. B. Martinů, Nová, Otakarova, Palackého nám., Pálená, Parkány, Revoluční, Růžová, Šaffova, Štěpničná, Tylova, Tyršova, U Masných krámů, Úzká, Václavská

 

d)  školský obvod Mateřské školy Čtyřlístek Polička, se sídlem E. Beneše 627, Polička, tvoří

ulice

1. máje, B. Němcové, B. Šmída, Baldecká, Bezručova, Bořiny, Čsl. armády, Dvořákova, E. Beneše, E. Vencovského, F. Bukáčka, J. Suka, J. V. Michla, J. V. Sládka, Janáčkova, Jiráskova, K. Světlé, Lidická, M. Bureše, M. Švabinského, Mánesova, Modřecká, Obránců míru, Polní, Rumunská, U Liboháje, U Vlečky, V. Hálka, Wolkerova, Zákrejsova

a dále část obce Modřec  a Dětský domov Polička.

 

e)  školský obvod Mateřské školy Luční Polička, se sídlem Luční 394, Polička, tvoří

ulice

A. Lidmilové, Betlém, Dukelská, Havlíčkova, Luční, Na Vyšehradě, Nádražní, P. Jilemnického, Smetanova, Starohradská, Střítežská, Svépomoc, Švermova, T. Novákové

a dále části obce Lezník a Střítež.

Čl. 2

Závěrečná ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2017.

 

 

     Jaroslav Martinů                                                          Bc. Antonín Kadlec

 

                 starosta                                                                        místostarosta

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  27. 2. 2017

Sejmuto z úřední desky:  14. 3. 2017

Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.

 

Vložil Vomočilová Květa (21.3.2017), přečteno 1114x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Nařízení a vyhlášky města | Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol