Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Pro poličské památky v roce 2017

Téměř 4 milióny korun  půjdou v letošním roce do opravy nejvýznamnějších památek v Poličce.  Jedná se jak o finanční prostředky z městské kasy, tak o dotační příspěvky. Díky opakovanému úspěchu při hodnocení naší žádosti o dotaci z Programu regenerace MPR a MPZ  můžeme proinvestovat v tomto roce 2 015 000,- od Ministerstva kultury ČR.  Nutno dodat, že jsme získali o 220 tis. korun více než vloni a také to, že Polička získala ze všech měst nejvyšší finanční podíl této dotace.

Hradby 2017

Po dokončených 2 etapách v r. 2015 a 2016, které se týkaly 2 částí hradebního okruhu – západní - za ulicí Václavskou, východní - podél ulice Na Bídě,  se práce vrací do poličského parku, a to do jihovýchodní části hradeb. 

„ Hradby Na Valech v tomto úseku dosahují již havarijního stavu. Jedná se především o dožilé dřevěné zábradlí,  práce zahrnují i výměnu šindelové krytiny na střechách věží v rozsahu zjištěného poškození .  Stavební úpravy se dotknou i kamenného zdiva kurtin a bašt a dlažby ochozů v podobě nového spárování narušených ploch.  Jedna střecha bašty zmíněného úseku je již kompletně tesařsky dokončena. Dřevěný dvojitý šindel už čeká pouze na povrchovou úpravu ochranným nátěrem.  Jedná se o 3. úsek hradeb, kde probíhají prohlídky. Regenerace uvedených atraktivních úseků je tedy velmi důležitá pro jejich zpřístupnění, “ komentuje Ing. M. Mastná, vedoucí Odboru územního plánování, rozvoje a ŽP MěÚ Polička.

Náklady představují částku 2,2 mil. Kč, z toho dotace je ve výši 865 tis. Kč.

Morový sloup 2017

„Restaurátorské práce se v letošní sezóně odvíjejí zejména na první etáži sloupu – na schodišti a na kamenných pilířích kolem sloupu. Zároveň pokračují práce na kamenosochařských kopiích vybraných soch světců. Dojde též k zahájení prací na kopii sochy sv. Václava a dokončení kopií soch sv. Šebestiána a sochy sv. Víta. Kopie sv. Karla Boromejského je již dokončena, lze předpokládat, že bude letos osazena na morový sloup. Jedná se o velmi zdařilé umělecké dílo. Vzhledem k rozsahu prací na vytváření kamenosochařských kopií je jejich úplné dokončení naplánované na sezónu 2018,“ informuje Ing. Mastná.

Celkové náklady restaurování – kompletní obnovy, pro roky 2015 – 2018, byly vysoutěženy ve výši

5, 4 mil. Kč vč. DPH.  Pro letošní rok bude proinvestováno 1,5 mil. korun, z toho přes 1 mil. korun je výše uvedená dotace Ministerstva kultury ČR, 150 tis. Kč připadá na dotaci z Pardubického kraje, zbylá částka jde z městského rozpočtu.

 

Nové projekty

„Aby si město Polička i do budoucna udrželo prestižní postavení v rámci Programu regenerace MPR a MPZ mezi ostatními městy ČR, je nezbytné intenzívně připravovat další projekty na obnovu památek. Pro získání dvoumilionové částky je nutná připravenost v rozsahu cca 10-12 mil. Kč. Což není zanedbatelná částka. Proto se již v květnu „rozjely“ přípravné práce na spuštění dalších projektů. Kromě stavebních a restaurátorských zásahů na poličské radnici, dokončení morového sloupu, lze uvést zmapování (analýzu) závad na městských hradbách či nastartování obnovy kostela sv. Michaela,“ popisuje další plány Ing. Mastná.

 

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

 

 

 

 

Vložil Šauerová Naděžda (13.6.2017), přečteno 808x

Fotografie

Obrázek ke článku - č.6142
Obrázek ke článku - č.6143
Obrázek ke článku - č.6144

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Tiskové zprávy | Pro poličské památky v roce 2017