Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Ohlédnutí za volbami do sněmovny parlamentu ČR

Vážení a milí spoluobčané,

dovolte mi malé zpětné ohlédnutí za volbami do PSP ČR, které se uskutečnily 20. a 21. října 2017.

Mým cílem není opakování všem známých, volebních výsledků jednotlivých stran a hnutí. Nemám ani ambice hodnotit a posuzovat jednotlivé programy kandidujících subjektů. Chci pouze upozornit a dát k zamyšlení Vám všem čtenářům hlavní aspekt současné společenskopolitické situace v naší zemi, která je nakonec i dílčím odrazem situace v celé Evropě.

Letošní rok byl pro další vývoj Evropy zcela zásadní. Parlamentní volby se uskutečnily v celé řadě důležitých států, v Holandsku, Francii, Německu, Rakousku a též v naší České republice. Společným fenoménem výsledků všech těchto voleb je významné až zásadní přeskupení politických sil v jednotlivých národních parlamentech těchto zemí. Na jedné straně vidíme velké oslabení tradičních politických stran, a na straně druhé velký nástup nových politických subjektů a hnutí. Není divu, že tyto velké politické změny jsou neustálým tématem politických komentátorů a politologů, kteří se snaží vysvětlit a zdůvodnit podstatu těchto nevídaných změn.

Dovolte mi i můj pohled.

Vážení občané, milí čtenáři, myslím, že velkou a odvěkou pravdou filozofů je poznání, že jedinou stálou věcí na světě je změna. Není a nemůže být nejmenších pochyb, že vše, včetně lidské povahy se neustále vyvíjí a mění, a to se všemi klady a zápory, které utvářejí kvalitu a úroveň lidského společenství.

Osobně jsem přesvědčený, že každá změna má vždy svůj racionální důvod. Klíčové státy západního světa v čele s USA mnohdy zbytečně a zcela neuváženě rozvrátily stabilitu suverénních států, především v oblasti severní Afriky – v Iráku, Libyi a Sýrii apod., odkud se následně zvedla velká migrační vlna lidí, kteří začali ve statisících zaplavovat evropské státy na západ od nás. To samozřejmě znepokojuje obyvatele těchto zemí. Je přirozené, že na tuto situaci zareagovala a úspěšně z ní těží především nově vzniklá politická hnutí, která velmi rychle získávají na oblibě, což dokazují volební výsledky v mnoha zemích. I my u nás v České republice vidíme dopady tohoto vývoje.

Souběžně s dalšími tématy současné doby, především v oblasti životních jistot, jsme svědky výrazných změn, kdy se velká část voličů odvrací od tradičních politických stran a vzhlíží k novým politickým spasitelům v nově vzniklých stranách a hnutích. Společným jmenovatelem je ztráta důvěry v klasický politický systém střídání levice s pravicí, který se zdá být čím dál tím více přežitý.

Většina Evropy prožívá v současné době velmi dobré konjukturální časy. Hospodářský výkon je po mnoha letech těžkých časů na vrcholu svých možností. Rostou mzdy, včetně důchodů, což je přirozeně hlavním cílem fungující ekonomiky. Souběžně s tímto pozitivním ekonomickým vývojem se na poli politickém rychle prosazují miliardáři. Vidíme to na Ukrajině, v USA, ale i v České republice. Zdá se, že lidé uvažují velmi zjednodušeně – bohatí lidé jsou schopní a nepotřebují krást. Pouze čas prokáže oprávněnost a přínos tohoto uvažování. Vývoj na Ukrajině, ale i ve zcela protichůdných USA nenasvědčuje, že to přináší užitek většině.

Dovolím si v této souvislosti napsat, že nejsem zastáncem a nemám důvěru ve vládu miliardářů. Myslím, že současný vývoj, kdy pouhé 1 % nejbohatších lidí vlastní drtivou většinu bohatství západního světa, je velmi znepokojující a je nejvyšší čas hledat možnosti, jak tomu čelit.

Zároveň odsuzuji nepřiměřenou represi vůči drobným živnostníkům a podnikatelům, včetně různých zákazů a omezení, pod záminkou řádného placení daní. Na velké miliardářské skupiny boháčů se přitom zapomíná. V této situaci chci odkázat na studii Světové banky, ze které prokazatelně vychází šokující zjištění, že na celkovém objemu nepřiznaných daní se tito malí a drobní živnostníci podílejí pouhými 7 – 8 %. Zbytek připadne na velké hráče, kteří za pomoci daňových rájů, optimalizace daňových základů a mnoha dalších faktorů okrádají rozpočty jednotlivých států.

Máme velkou povinnost vůči generaci našich dětí a vnuků, nedopustit situaci, kdy bude vše rozebráno a drženo několika málo obrovsky bohatými lidmi a skupinami a my všichni ostatní budeme pouhými malými šroubky v jejich soukolích.

Jsem starší a založením staromódní člověk, který stále věří v užitečnost standardních politických stran. Na straně druhé ale považuji za přirozené, že část nastupující mladé generace, která je velmi silně vystavena mnoha reálným problémům dnešní doby, hledá alternativní možnosti pochopení a uplatnění v nově vzniklých politických subjektech.

Za velmi důležité považuji nezasívat neklid a nestrašit lidi mnohdy smyšlenými záminkami. Zásadním společným pilířem naší politiky musí být trvalá a poctivá snaha o posílení vyspělosti politické kultury, které se nám tak moc nedostává.

Nesnažme se být soudci naší historie – každá doba měla své specifické a neopakovatelné podmínky, které formovaly a utvářely dobové uvažování. Minulost nesuďme, ale poučme se z ní. Každý ze své pozice podporujme posílení poctivosti, slušnosti a hospodárnosti. Jen tak máme šanci na spokojený život v naší zemi a naději, že i naše děti a vnuci budou v našem díle spokojeně a úspěšně pokračovat.

Jaroslav Martinů

starosta města

Vložil Findejsová Romana (14.11.2017), přečteno 1123x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Tiskové zprávy | Ohlédnutí za volbami do sněmovny parlamentu ČR