Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Zásadní rekonstrukce čistírny odpadních vod

Stavba za více než 40 mil. korun probíhá v rámci projektu Intenzifikace ČOV Polička.  Tato nákladná rekonstrukce byla zahájena v září loňského roku a dokončena bude v září 2019.

Dodavatelem je Společnost pro ČOV Polička s vedoucím společníkem KVIS Pardubice a.s.

 

Předmětem stavby jsou především:

výstavba nové kapacitnější nádrže a rekonstrukce stávající dosazovací nádrže. Tím dojde k vyloučení vypouštění nečištěné vody přímo do toku při provádění oprav na dosud jediné nádrži a ke zvýšení stability a bezpečnosti procesu biologického čištění.

doplnění kalového hospodářství o objekt zahuštění přebytečného kalu a vybavení uskladňovací nádrže provzdušňovacím systémem -  povede ke zvýšení kvality kalu a snížení jeho objemu, a tím i nákladů na jeho likvidaci.

výměna dožívajícího technologického vybavení mechanického předčištění i biologického čištění ČOV, měření a regulace a systému řízení provozu a rozvodů silnoproudu. 

 

„Pro město Poličku se jedná o klíčovou stavbu, která byla zahájena po několika letech odborných diskusí. Zásadní dopad bude mít na posílení čistící funkce naší ČOV, což v současné době problémů s úbytkem vody a sucha ještě více umocňuje její význam. Navíc se připravuje velká novela Vodního zákona, která zpřísní podmínky vypouštění odpadních vod, město Polička tak bude na nové zásady lépe připraveno,“ hodnotí rekonstrukci ČOV starosta města Jaroslav Martinů.

 

Naďa Šauerová, tisková mluvčí města

 

Vložil Šauerová Naděžda (6/27/2018), přečteno 621x

Fotografie

Obrázek ke článku - č.7748
Obrázek ke článku - č.7749
Obrázek ke článku - č.7750
Obrázek ke článku - č.7751
Obrázek ke článku - č.7752

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Tiskové zprávy | Zásadní rekonstrukce čistírny odpadních vod