Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Poličky konané dne 13. 9. 2018

V souladu s ust. § 103 odst. 5 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

SVOLÁVÁM

Z A S E D Á N Í   Z A S T U P I T E L S T V A

M Ě S T A   P O L I Č K Y

 

na čtvrtek 13. září 2018 v 1630 h.

v malém sále Tylova domu v Poličce

 

PROGRAM:      

  1. Rozbor plnění rozpočtu města Poličky za 1. pololetí 2018
  2. Rozpočtové opatření č. 5/2018
  3. Poskytování dotací  - 2. kolo 2018
  4. Majetkoprávní záležitosti
  5. Různé
  6. Diskuse

 

Zasedání zastupitelstva je veřejné.

Občané města Poličky a fyzické osoby starší 18ti let, které vlastní na území obce nemovitost, jsou oprávněni vyjadřovat své stanovisko k projednávaným věcem v souladu s jednacím řádem zastupitelstva.

 

Na toto zasedání Vás srdečně zvu.

Polička 4. září 2018

                             

Jaroslav Martinů v. r., starosta                                            

Vložil Hofmanová Lucie (9/3/2018), přečteno 445x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Tiskové zprávy | Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Poličky konané dne 13. 9. 2018