Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

CO SE V TOMTO ROCE OPRAVDU PODAŘILO v poličském muzeu

Díky podpoře Ministerstvu kultury ČR, Pardubického kraje a města Poličky se podařilo získat nemalé finanční prostředky, díky kterým se tak v letošním roce mohou realizovat všechny plánované projekty, které zkvalitní péči o sbírky i služby pro veřejnost.

Městské muzeum a galerie Polička je příspěvkovou organizací města Poličky a díky dlouhodobé podpoře zřizovatele naplňuje ve všech směrech své poslání. Velká pozornost je věnována péči o sbírky, jejich správě a odbornému zpracování. Široké veřejnosti prezentuje muzejní a galerijní sbírky, a to prostřednictví expozic, tématických výstav či akcí nebo formou speciálních vzdělávacích programů.

Abychom zkvalitnili a rozšířili své služby, usilujeme každoročně také o získání dotací z grantových programů Ministerstva kultury a Pardubického kraje, čímž zajišťujeme vícezdrojové financování našich záměrů. V průběhu roku 2017 a 2018 bylo zpracováno 11 grantových projektů, které byly odbornými komisemi schváleny, poličskému muzeu se tak podařilo získat prostředky ve výši 790.000,- Kč. Díky významné finanční podpoře města Poličky ve výši 310.000,- Kč se tak v letošním roce mohou realizovat všechny plánované projekty, které zkvalitní péči o sbírky i služby pro veřejnost,“ uvádí ředitelka muzea Mgr. Pavla Juklová.

A co se to tedy vlastně povedlo?

Modernizace elektronického zabezpečovacího systému v prostorách Městské galerie, dále vybavení pracoviště pro digitalizaci sbírek kvalitním skenerem, PC technikou a datovým uložištěm. Podařilo se zrestaurovat další výběr notových autografů ze sbírky nejslavnějšího rodáka, kterého město má a to Bohuslava Martinů, stejně tomu bylo i u starých tisků ze sbírek muzea. Digitalizace map a plánů ze sbírek muzea a ve stejném dotačním programu MK ČR a za podpory města Poličky bude vydán Katalog kreseb Bohuslava Martinů - Martinů obrázky kreslící.

MK ČR převzalo také záštitu nad výstavou Kresby Bohuslava Martinů - Martinů obrázky kreslící, která bude zahájena ve výstavních prostorách muzea v sobotu 13. 10. 2018. Zapomenout nemůžeme ani na vzdělávání, letos se nám podařilo získat prostředky na přípravu a realizaci edukačních programů ve stálé expozici Sklářství na Horácku. A pro rodiny s dětmi se jako již každý rok konal celodenní festival – Skřítkování,dodává.

Více na www.cbmpolicka.cz

Vložil Šauerová Naděžda (9/24/2018), přečteno 528x

Fotografie

Obrázek ke článku - č.7866
Obrázek ke článku - č.7867
Obrázek ke článku - č.7868

Právě procházíte:

Úvod | Kultura | Centrum Bohuslava Martinů | CO SE V TOMTO ROCE OPRAVDU PODAŘILO v poličském muzeu