Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Úspěšná spolupráce Poličky a Agentury pro sociální začleňování

Polička, 24.9.2018

V pondělí proběhlo závěrečné jednání zástupců města Polička, Agentury pro sociální začleňování a zástupkyně lokálního síťování v rámci projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně právní ochrany dětí.

Účastníci si vyjádřili vzájemné poděkování za roční spolupráci, v rámci které se uskutečnilo 5 odborných setkání k problematice kvalitního a dostupného bydlení pro všechny občany. Pro ověření vhodnosti navržených intervencí proběhli skupinové rozhovory s lidmi, kteří shání bydlení v Poličce i s těmi, kterým problémy s bydlením znepříjemňují život. Tým profesionálů a zástupců města i dalších organizací vytvořil v rámci strategického plánování dokument Koncepce dostupného bydlení města Poličky, který je dostupný na webových stránkách. „Město nám dalo podmínky a šanci, aby tu vznikl živý materiál,“ hodnotí spolupráci s městem výzkumník Martin Šmoldas.  Na plnění a udržitelnost naplánovaných 17 opatření budou dvakrát ročně dohlížet zástupci 3 městských komisí.

Starosta města Jaroslav Martinů potvrdil záměr zvýšit fyzickou i finanční dostupnost bytů k prodeji i k pronájmu a zájem Poličky pomáhat mobilitě osob na pracovním trhu právě nabídkou adekvátních možností k bydlení pro jednotlivce i rodiny s dětmi bez ohledu na věk či znevýhodnění. „V otázce bydlení by měly platit zásady férovosti a dostupnosti, jsem velmi rád, že jste v koncepci potvrdili některé mé myšlenky, mohu se odvolávat na Vaši práci,“ hodnotí materiál starosta Poličky.

Pracovníci Agentury ocenili, že se zastupitelé města Poličky rozhodli jako první v Pardubickém kraji na vlastní žádost zahájit spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování a tím umožnili vytvořit preventivní síť pro oblast bydlení, která umožní v budoucnu řešit specifické problémy i nečekané životní situace obyvatelům tohoto regionu.

 

 

Kontakt pro média:

Ivana Hrubá, Metodička lokálních intervencí ASZ, hruba.ivana@vlada.cz

 

 

Doplňující informace:

Agentura pro sociální začleňování funguje od roku 2008 a je jedním z odborů Sekce pro lidská práva při Úřadu vlády ČR. Zajišťuje podporu obcím v  procesu sociální integrace tím, že jim pomáhá při mapování a detailním poznávání problémů sociálně vyloučených lokalit a jejich obyvatel, při přípravě a nastavování dlouhodobějších procesů pro jejich řešení a při získávání financí na tyto postupy. Posláním Agentury je propojovat klíčové aktéry na místní úrovni tak, aby spolupracovaly při sociálním začleňování. Podporuje nadresortní přístup a propojování působení veřejné správy a neziskového sektoru.

Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) je nástrojem pomoci městům, obcím a svazkům obcí při sociálním začleňování sociálně vyloučených obyvatel z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) za místní podpory Agentury pro sociální začleňování. V rámci tohoto přístupu mohou města a obce koordinovaně čerpat prostředky ze tří operačních programů. Podmínkou čerpání je vypracování strategického plánu sociálního začleňování, který obcím a městům Agentura pomáhá zpracovat.

 

Vložil Šauerová Naděžda (9/26/2018), přečteno 599x

Fotografie

Obrázek ke článku - č.7870
Obrázek ke článku - č.7871
Obrázek ke článku - č.7872
Obrázek ke článku - č.7873

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Tiskové zprávy | Úspěšná spolupráce Poličky a Agentury pro sociální začleňování