Město Polička

obrázek

Martinů fest slavnostně zahájen

Martinů fest slavnostně zahájen

22. ročník hudebního festivalu Martinů fest byl zahájen v neděli 5. 5. 2019. V roce, kdy si připomínáme 60 let od úmrtí Bohuslava Martinů, mělo zahájení festivalu neobyčejně slavnostní ráz, a to díky předání čestného občanství města Poličky profesoru Jaroslavu Mihulemu. Jaroslav Mihule patří k předním českým odborníkům specializujícím se téměř výlučně na život a dílo Bohuslava Martinů. Skladateli zasvětil celý život a na svém kontě má přes jedenáct knižních publikací věnovaných Martinů a další dvacítku odborných studií, které se zaobírají buď přímo tímto skladatelem, nebo příbuznými tématy. Symbolický klíč od domova a bran města Poličky předal panu profesorovi starosta města Jaroslav Martinů.

 „Přijímám občanství  města Poličky s pokorou a jen si v duchu připomínám své první cesty do Poličky, mířící v padesátých letech k paní Marii Martinů, skladatelově sestře, a k její přítelkyni a opatrovnici, paní Marušce Pražanové, které  za mého přihlížení na singrovce obšívaly jednotlivé dopisy skladatele  do průsvitného pouzdra na ochranu před nekulturními muzikology. Loučil jsem se s Bohuslavem Martinů při jeho odchodu v srpnu 1959 u rozhlasového mikrofonu na Vinohradech a hlas se mi třásl dojetím. Teď tedy přichází tečka za tímto osobním příběhem. Děkuji za vše moc, nemusím snad psát, jak Poličku miluji a jak jsem během posledních sedmdesáti let (!) do ní vrostl,“ komentuje profesor Mihule. Symbolicky je mezi těmi, kteří získali občanství města Poličky i Bohuslav Martinů a jeho žena Charlotte.

První den festivalu patřil tradičně uctění památky skladatele u jeho hrobu na hřbitově svatého Michaela. Poté následovala vernisáž obrazů paní Lýdie Edlmanové. Po slavnostním aktu předání občanství profesoru Mihulemu zazněl koncert v podání Janáčkovy filharmonie Ostrava. Na programu nechybělo tradičně dílo Bohuslava Martinů, zaplněný sál Tylova domu si vyslechl Symfonii č. 6 (Symfonické fantasie).

Martinů fest pokračuje dál, nejbližším koncertem je nedělní vystoupení Jiřího Vodičky a Martina Kasíka, na programu je L. van Beethoven: Sonáta A dur op. 47 „Kreutzersonate“ a  B. Martinů: Sonáta č. 3. Podrobný program zde: http://new/detail/14793/kultura/martinu-fest/MARTINU-FEST-2019

 

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města