Město Polička

Usnesení přijatá na 3. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 2. května 2019

ZM volí za členy návrhové komise pana Petra Šimona, pana Jiřího Hejtmánka a RNDr. Ladislava Scheiba.

ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Mgr. Davida Šafáře, ověřením MUDr. Martina Plška a pana Radima Totuška.

ZM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Poličky na období 2020 - 2022.

ZM schvaluje poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové smlouvy schválené ZM dne 13. 12. 2018 usnesením č. 20, a to pro:

 • Ekocentrum Skřítek z.s., se sídlem Pomezí, ve výši  14.000 Kč na environmentální vzdělávací programy pro MŠ, ZŠ a SŠ
 • Ekocentrum Skřítek z.s., se sídlem Pomezí, ve výši  12.000 Kč na zábavně vzdělávací dvoudenní program „Den stromů 2019“
 • Gymnázium, Polička, se sídlem Polička, ve výši  5.000 Kč na organizační zajištění besed pro rodiče žáků, pedagogy, i samotné žáky na aktuální témata ve vzdělávání
 • Gymnázium, Polička, se sídlem Polička, ve výši  4.500 Kč na uspořádání oblastního kola pěvecké soutěže Skřivánek 2019
 • Sdružení rodičů a přátel školy při gymnáziu v Poličce, se sídlem Polička, ve výši  18.000 Kč na matematický seminář MATES
 • Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o., se sídlem Polička, ve výši  23.000 Kč na soutěž odborných dovedností žáků školy (body art, líčení, nehtová modeláž, účesová tvorba) pořádanou v Tylově domě v Poličce
 • 1. ZO ČSOP Polička, se sídlem Polička, ve výši  38.000 Kč na sportovní vybavení, myčku na nádobí, vytvoření webových stránek, nákup dlažby na chodbu hájenky, pořízení čerpadlové techniky
 • Junák - český skaut, středisko Tilia Polička, z.s., se sídlem Polička, ve výši  47.500 Kč na opravy a údržbu skautské základny, klubovny, auta, obnovu sportovního a táborového vybavení, pořízení podsadových stanů, doplnění a obnovu nářadí, opravy malotraktoru
 • SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lezník, se sídlem Lezník, Polička, ve výši  7.500 Kč na tradiční dětský den
 • Svatojosefská jednota Polička z.s., se sídlem Polička, ve výši  31.000 Kč na zakoupení projektoru, nákup materiálu, pomůcek a kancelářských potřeb
 • Aldeigjuborg z.s., se sídlem Polička, ve výši  32.000 Kč na náklady spojené s uspořádáním akce „Bitva na políčkách“
 • Jaroslav Mareš, bytem Polička, ve výši  23.000 Kč na úhradu nákladů souvisejících
  s fotografickým projektem „Tváře gymnázia“
 • Pontopolis z.s., se sídlem Polička, ve výši  40.500 Kč na mezinárodní filmový festival o lidských právech „Jeden svět 2019“
 • Pontopolis z.s., se sídlem Polička, ve výši  19.000 Kč na projekt „Starý - mladý svět“ - besedy, výstavy, koncerty, divadla pro veřejnost a žáky středních škol a učilišť
 • Speciální mateřská škola a základní škola Polička, se sídlem Polička, ve výši  15.000 Kč na Benefiční koncert pro Speciální mateřskou školu a základní školu Polička v Divadelním klubu v Poličce
 • Spolek NÁŠ MARTINŮ, se sídlem Polička, ve výši  40.000 Kč na pořádání koncertů klasické hudby a pořádání kulturních akcí k 60. výročí úmrtí Bohuslava Martinů
 • Spolek Planeta Chaos, se sídlem Střítež, Polička, ve výši 33.000 Kč na celoroční výstavní a kulturní program Galerie Kabinet Chaos ve Stříteži
 • Gymnázium, Polička, se sídlem Polička, ve výši  21.000 Kč na preventivní program „Psychohrátky“
 • Gymnázium, Polička, se sídlem Polička,  ve výši  3.500 Kč na preventivní program „Vrstevnický program - nadstavba“
 • Laxus z.ú., se sídlem Nymburk, ve výši  38.000 Kč na terénní programy pro uživatele drog
 • Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o., se sídlem Polička, ve výši  11.020 Kč na preventivní program „Hrdinství, osobní zodpovědnost“
 • 1. FBC Polička, z.s., se sídlem Polička, ve výši  42.000 Kč na činnost mládeže florbalového klubu
 • ATLETIKA Polička, spolek, se sídlem Polička, ve výši  7.000 Kč na Běh kolem poličských hradeb
 • ATLETIKA Polička, spolek, se sídlem Polička, ve výši  56.000 Kč na sportovní činnost mládeže
 • CYKLO-SKI klub Polička z.s., se sídlem Polička, ve výši  22.000 Kč na pořádání závodu Krajský pohár horských kol a závodu Pohár Českomoravské vrchoviny, účast na závodech mládeže
 • CYKLO-SKI klub Polička z.s., se sídlem Polička, ve výši  2.000 Kč na závody na kolečkových lyžích, bruslích a koloběžkách
 • HC Spartak Polička z.s., se sídlem Polička, ve výši  126.000 Kč na činnost mládežnických družstev hokejového klubu
 • HC Spartak Polička z.s., se sídlem Polička,  ve výši  3.500 Kč na turnaj přípravek
 • Mgr. Stanislav Nožka, bytem Polička, ve výši  19.000 Kč na pořádání oblastního a okresního kola ve sportovním lezení, přípravu lezeckých cest, závodů a tréninků, medaile, poháry a ceny, účast na soutěžích, obnovu výstroje a výzbroje, náčiní a nářadí kroužku sportovního lezení
 • SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lezník, se sídlem Lezník, Polička,
  ve výši  18.000 Kč na účast družstev mládeže a družstva žen na soutěžích
  v požárním sportu
 • SK Kometa Polička, z.s., se sídlem Polička, ve výši  93.000 Kč na činnost mládeže hokejbalového klubu
 • SK8 Slalom Polička, z.s., se sídlem Polička, ve výši           112.000 Kč na sportovní činnost žákovských družstev skateboardistů a zajištění jejich účasti v Českém a Světovém poháru v roce 2019
 • SK8 Slalom Polička, z.s., se sídlem Polička, ve výši  19.000 Kč na týdenní tréninkový kemp žákovských družstev skateboardistů
 • Sportovní kluby Polička, z.s., se sídlem Polička, ve výši  105.000 Kč na činnost mládežnických oddílů
 • Sportovní kluby Polička, z.s., se sídlem Polička, ve výši  6.000 Kč na turnaj přípravek
 • Sportovní kluby Polička, z.s. (oddíl házené), se sídlem Polička, ve výši  28.000 Kč na činnost oddílu mládeže v házené
 • Tělovýchovná jednota Štefanydes Polička, z.s., se sídlem Polička, ve výši  124.000 Kč na činnost šachového oddílu - cestovné, startovné a účast na soutěžích, pronájmy hracích prostor, nákup šachového materiálu, pobytové náklady na turnajích, náklady na pořádání turnajů
 • Tělovýchovná jednota Štefanydes Polička, z.s., se sídlem Polička, ve výši  6.000 Kč na soustředění mládeže spojené s několikadenním turnajem
 • TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl odbíjené), se sídlem Polička, ve výši  144.000 Kč na činnost mládeže oddílu odbíjené
 • TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl odbíjené), se sídlem Polička, ve výši  2.500 Kč na turnaj žákyň - Pohár Pardubického kraje
 • TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl odbíjené), se sídlem Polička, ve výši  2.500 Kč na turnaj žen, kadetek a juniorek Poličská stopka
 • TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl odbíjené), se sídlem Polička, ve výši  8.000 Kč na uspořádání turnajů barevného minivolejbalu
 • TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl stolního tenisu), se sídlem Polička, ve výši  20.000 Kč na činnost mládeže stolního tenisu, provoz herny
 • TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl tenisu), se sídlem Polička, ve výši  100.000 Kč na činnost mládeže tenisového oddílu
 • TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl tenisu), se sídlem Polička, ve výši  12.000 Kč na tenisové kempy
 • Bonanza Vendolí, z.ú, se sídlem Vendolí, ve výši  27.000 Kč na osobní a materiálové náklady sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi „Drž se na uzdě“
 • Květná Zahrada, z.ú., se sídlem Květná, ve výši  57.500 Kč na spolufinancování provozu Domu na půl cesty v Květné
 • MaTami, centrum pro rodinu z.s., se sídlem Polička, ve výši  57.000 Kč na dofinancování projektu „Čas pro rodinu“
 • MaTami, centrum pro rodinu z.s., se sídlem Polička, ve výši  7.000 Kč na informační seminář zaměřený na inkluzi dětí s poruchou autistického spektra v základních školách
 • Náš domov Koclířov, z.s., se sídlem Koclířov, ve výši  9.000 Kč na dofinancování provozu sociální služby Most naděje - azylového domu pro rodiče s dětmi, vzdělávání rodičů s dětmi, vzdělávání zaměstnanců
 • Oblastní charita Polička, se sídlem Polička, ve výši  7.000 Kč na nákup pomůcek a her na individuální nebo skupinové výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti klientů Otevřených dveří
 • Oblastní charita Polička, se sídlem Polička, ve výši  25.000 Kč na polohovací postel
 • Oblastní charita Polička, se sídlem Polička, ve výši  17.500 Kč na týdenní pobyt v Deštném v Orlických horách pro sociálně handicapované děti z Poličska
 • Oblastní charita Polička, se sídlem Polička, ve výši  10.000 Kč na zakoupení zdravotních brašen pro sestry Charitní ošetřovatelské služby a Domácího hospice sv. Michaela
 • Potravinová banka Pardubice, z.s., se sídlem Chotovice, ve výši  15.000 Kč na potravinovou pomoc pro potřebné
 • Rytmus Východní Čechy, o.p.s., se sídlem Chrudim, ve výši  3.000 Kč na poskytování služby sociální rehabilitace
 • SPMP ČR pobočný spolek Polička, se sídlem Polička, ve výši  30.000 Kč na provádění hipoterapie pro postižené děti na farmě Pletichových ve Stašově
 • Středisko sociálních služeb Salvia, z.ú., se sídlem Svitavy, ve výši  17.000 Kč na poskytování služeb sociálního poradenství, provádění návštěv v rodinách
 • CYKLO-SKI klub Polička z.s., se sídlem Polička, ve výši  3.000 Kč na údržbu a rozvoj stop pro běžecké lyžování
 • Český kynologický svaz ZKO Polička - 525, se sídlem Polička, ve výši  5.000 Kč na částečné pokrytí provozních nákladů
 • Český kynologický svaz ZKO Polička - 525, se sídlem Polička, ve výši  5.000 Kč na zajištění Jarního Poličského závodu ve sportovní kynologii
 • Ekocentrum Skřítek z.s., se sídlem Pomezí, ve výši  10.000 Kč na přednášky, besedy a filmy z environmentální oblasti pro veřejnost
 • MVDr. Radek Švanda, bytem Polička, ve výši  15.000 Kč na účast syna Ondřeje Švandy na mezinárodních šachových turnajích
 • Otevřený prostor, z.ú., se sídlem Praha, ve výši  5.000 Kč na letní kemp Bothmerovy gymnastiky
 • SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lezník, se sídlem Lezník, Polička,  ve výši  10.000 Kč na oslavy 105. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Lezníku spojené se třetím srazem rodáků a přátel obce
 • SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lezník, se sídlem Lezník, Polička,
  ve výši  10.000 Kč na provoz zájmového kroužku mladých hasičů
 • SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Polička, se sídlem Polička, ve výši  5.000 Kč na poháry, medaile a věcné ceny na Poličskou pohárovou soutěž
 • SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Polička, se sídlem Polička, ve výši  3.000 Kč na pronájem tělocvičny na fyzickou přípravu družstev dětí, žen a mužů
 • SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Polička, se sídlem Polička, ve výši  30.000 Kč na vybavení na požární soutěže pro družstvo mužů
 • SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Polička, se sídlem Polička, ve výši  9.000 Kč na vybavení na požární soutěže pro družstvo žen
 • SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Polička, se sídlem Polička, ve výši  3.000 Kč na vybavení na požární útok pro družstvo mladých hasičů
 • Svatojosefská jednota Polička z.s., se sídlem Polička, ve výši  10.000 Kč na nákup zahradního traktoru na sečení travní plochy na Zahradě U Mlýna

ZM schvaluje doplnění Zásad poskytování dotací z rozpočtu města Poličky v roce 2019, schválených ZM dne 13. 12. 2018 usnesením č. 20, a to o převedení částky 8.000 Kč v programu podpory Výchovy a vzdělávání z 1. kola do 2. kola poskytování programových dotací, dle důvodové zprávy.

ZM vydává obecně závaznou vyhlášku města Poličky č. 2/2019, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Polička dle důvodové zprávy.

ZM vydává obecně závaznou vyhlášku města Poličky č.3/2019, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Polička dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje:

 1. rozdělení vlastnického práva k části pozemku p.č. 6611/54, nově označené
  dle geometrického plánu č. 2707-43/2019 jako p.č.st. 4117, jejíž součástí je budova č.p. 1171,
  v části obce Horní Předměstí, v obci a katastrálním území Polička, na jednotky
  dle občanského zákoníku formou Prohlášení vlastníka, jehož návrh je přílohou této důvodové zprávy;
 1. stanovy Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1171, ulice B. Šmída v Poličce, se sídlem
  Polička, které tvoří přílohu prohlášení vlastníka a rozhoduje o založení společenství vlastníků.

ZM schvaluje:

 1. rozdělení vlastnického práva k části pozemku p.č. 6611/54, nově označené
  dle geometrického plánu č. 2707-43/2019 jako st.p.č. 4118, jejíž součástí je budova č.p. 1181,
  v části obce Horní Předměstí, v obci a katastrálním území Polička, na jednotky
  dle občanského zákoníku formou Prohlášení vlastníka, jehož návrh je přílohou této důvodové zprávy;
 1. stanovy Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1181, ulice J. Seiferta v Poličce, se sídlem
  Polička, které tvoří přílohu prohlášení vlastníka a rozhoduje o založení společenství vlastníků.
 1. ZM schvaluje v souladu s § 84 odst. 2e) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích založení „Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1181, ulice J. Seiferta v Poličce, se sídlem
  Polička.


  ZM neschvaluje prodej části pozemku p.č. 275/13 o výměře cca 20 m2 v k. ú. Polička dle důvodové zprávy.

ZM neschvaluje prodej části pozemku p.č. 693/1 o výměře cca 400 m2 v k.ú. Modřec dle důvodové zprávy.

ZM neschvaluje směnu části pozemku p.č. 693/1 o výměře cca 400 m2 za pozemky p.č. 198/1, p.č. 198/3 a část pozemků p.č. 201/2 a p.č. 693/3 o celkové výměře cca 400 m2, vše v k.ú. Modřec, dle důvodové zprávy.

ZM neschvaluje  prodej části pozemku p.č. 297/7  o výměře cca 300 m2 v k.ú. Lezník, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje převod částí pozemku p.č. 6162/1 a částí pozemku p.č. 6163/1 v k.ú. Polička oddělených geometrickým plánem č.2701-14/2019 a označených nově jako p.č. 6162/4 o výměře 50 m2, p.č. 6162/5 o výměře 36 m2, p.č. 6162/6 o výměře 34 m2, p.č. 6162/7 o výměře 41 m2, p.č. 6162/8 o výměře 444 m2, p.č. 6162/9 o výměře 13 m2, p.č. 6162/10  o výměře 93 m2, p.č. 6162/11 o výměře 33 m2, p.č. 6162/12 o výměře 18m2, p.č. 6163/17 o výměře 20 m2, p.č. 6163/18 o výměře 48 m2, p.č. 6163/19 o výměře 80 m2, p.č. 6163/20 o výměře 31 m2, p.č. 6163/21 o výměře 31 m2, p.č. 6163/22 o výměře 231 m2, p.č. 6163/23 o výměře 56 m2, p.č. 6163/24 o výměře 76 m2, p.č. 6163/25 o výměře 52 m2, p.č. 6163/26 o výměře 21 m2, p.č. 6163/27 o výměře 64 m2, p.č. 6163/28 o výměře 23m2, p.č. 6163/29 o výměře 9 m2, p.č. 6163/30 o výměře 11 m2, p.č. 6163/31 o výměře 42 m2, p.č. 6163/32 o výměře 51 m2, p.č. 6163/33 o výměře 66 m2, p.č. 6163/34 o výměře 36 m2. Pozemky budou převedeny bezúplatně formou darovací smlouvy uzavřené mezi Pardubickým krajem, se sídlem Pardubice, jako dárcem a městem Polička jako obdarovaným, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje prodej pozemků p.č. 2866/5 o výměře 42 m2 a p.č. 2898/112 o výměře 59 m2 v k.ú. Polička, které byly rozděleny a nově označeny dle geometrického plánu č. 2618-124/2018 takto:

 • část p.č. 2866/5 nově označená jako p.č. 2866/6 o výměře 17 m2;
 • část p.č. 2866/5 nově označená jako p.č. 2866/5 o výměře 19 m2;
 • část p.č. 2866/5 nově označená jako p.č. 2866/7 o výměře 6 m2 a část pozemku p.č. 2898/112 nově označená jako p.č. 2898/117 o výměře 6 m2;
 • část p.č. 2898/112 nově označená jako p.č. 2898/112 o výměře 35 m2;
 • část p.č. 2898/112 nově označená jako p.č. 2898/118 o výměře 18 m2.

Kupní cena činí 200 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně oddělovacího geometrického plánu, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje výkup pozemku p.č. 1550/9 o výměře 16 m2 a pozemku p.č. 1623/6 o výměře 859 mv k.ú. Polička. Kupní cena činí 15 Kč/m2 s tím, že kupující město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje uzavření smlouvy o výstavbě s vlastníky bytových jednotek v budově č.p. 520, která je součástí pozemku p.č.st. 1251 v k.ú. Polička, obec Polička, část obce Horní Předměstí, mající za následek prostorové rozšíření jednotky č. 520/5 na úkor společných částí budovy č.p. 520. Veškeré náklady spojené s přípravou smlouvy o výstavbě a jejím vkladem do katastru nemovitostí uhradí stavebník. Převod podílu města Poličky 111/10000 na společných částech domu č.p. 520 a na pozemku st.p.č. 1251 v k.ú. a obci Polička bude proveden za finanční náhradu ve výši 8.126 Kč, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje záměr financování akce „Protipovodňová opatření pro povodí Bílého potoka - Polička, I. etapa (Bílý potok)“ s podmínkou, že než proběhne zadání výběru dodavatele projektové dokumentace a autorského dozoru, uskuteční se diskusní setkání s cílem opětovně projednat naléhavost a celkové technické řešení celé stavby. Případná realizace proběhne po etapách v závislosti na schválení dotace, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2019 dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje darovací smlouvu na poskytnutí smrkové kulatiny na obnovu krovu domu poničeného požárem v množství 50 m3.

Polička 2. května 2019

               

Usnesení ZM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.