Město Polička

obrázek

Oprava barokních skvostů v Poličce pokračuje

Oprava barokních skvostů v Poličce pokračuje

Po několikaletém rozsáhlém restaurování a opětovném vysvěcení morového sloupu pokračuje město Polička v obnově svých barokních památek na Palackého náměstí. Oprava se týká dvou kašen se sochami sv. Michaela Archanděla a sv. Jiří a také sochy sv. Jana Nepomuckého před radnicí. Vše tvoří unikátní soubor prohlášený za národní kulturní památku. Restaurování kašen na náměstí by mělo být dokončeno v příštím roce.

„Dilema, zda napouštět kašny či nikoliv,  nastalo v jarních měsících  tohoto roku. Díky neuvěřitelným a nesmyslným obstrukcím ministerských úředníků stále nebylo jasné, zda město získá dotaci, aby mohlo být restaurátorské dílo nastartováno. Po dvou měsících se celou věc úspěšně podařila vyřešit a Polička obdržela Rozhodnutí Ministerstva kultury ČR o poskytnutí téměř 2 milionů korun na obnovu památek v letošním roce v rámci Programu regenerace MPR a MPZ,“ komentuje autorka žádosti Ing. M. Mastná.

Z dotační částky 2 mil. korun jde na opravu kašen cca 1 mil. Kč (dalších 200 tisíc korun se financuje z rozpočtu města). 800 tisíc korun bude použito na opravu hradeb (nutná spoluúčast z městského rozpočtu – cca 1 mil. korun).

Na hradbách pokračují práce podle vloni vysoutěženého projektu Revitalizace hradebního okruhu městského opevnění – 1. a 2. etapa, II. část. Akce představuje revizi jednotlivých úseků hradebního okruhu městského opevnění - odstranění a oprava lokálních závad a narušení kamenného zdiva, dřevěných konstrukcí, výměna poškozené střešní krytiny na baštách, nátěry a další stavební práce. Dále se bude realizovat Revitalizací hradebního okruhu městského opevnění – 3. etapa, která je připravena na soukromých pozemcích v jižní části hradebního okruhu Na Valech – od proluky u Hotelu Pivovar po baštu poblíž parkoviště u Tylova domu.

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města