Město Polička

Žádost o uzavření nájemní smlouvy k obecnímu startovacímu bytu v majetku města Poličky

Město Polička vyčlenilo v bytových domech v lokalitě Bezručova 3 byty o velikosti 1+kk pro účely startovacího bydlení.

Výše nájemného je stanovena na částku 130 Kč/m a nájem bude uzavírán na dobu 1 roku, nejdéle však na dobu 3 let.

Pokud máte o nájem obecního startovacího bytu zájem, doneste nebo zašlete vyplněnou žádost na MěÚ Polička - Odbor správy majetku do 2. srpna 2019.