Město Polička

Hlášení rozhlasu - 14.8.2019

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje s účinností od 17:00 hodin dne 14.08.2019 zrušila opatření k převařování pitné vody v Poličce, Pomezí a Květné. Opakované odběry prokázaly nezávadnost vody odebírané z veřejného vodovodu. Vodovodní řad bude i nadále napájen výlučně ze zdrojů v Čisté a Sebranicích, které byly od počátku nezávadné. Vrty, ze kterých měla pocházet závadná voda jsou do odvolání nadále odstaveny. Po stanovenou dobu budou v intervalech určených Krajskou hygienickou stanicí z preventivních důvodů odebírány na území obcí kontrolní vzorky v domácnostech a provozech odběratelů vody. Dále je doporučeno domácnostem a občanům, zejména těm, kteří za poslední týden nepouštěli tekoucí vodu, aby provedli po dobu jedné až pěti minut odpouštění vody z kohoutků a dalších zařízení napojených na pitnou vodu z důvodu žádoucího proplachu. Více informací je k dispozici na webových stránkách www.policka.org.