Město Polička

Pozvání starosty na oslavy sametové revoluce v Poličce

Přijměte pozvání poličských organizací, které připravily pestrý program na počest  10 957 dnů svobody.  Nabízí se dny k zamyšlení, vzpomínání, poděkování, bilancování. V neděli  17. listopadu oslavíme 30 let od sametové revoluce, po celý den nás čekají výstavy, projekce trezorových filmů, besedy, koncerty.  Podrobný program najdete v příloze.

Lidská svoboda je nezničitelná, každý člověk má právo žít život ve svobodě. Svoboda je vedle zdraví základní hodnotou ke spokojenému a šťastnému životu. O svobodu je nutné soustavně usilovat. Svoboda není samozřejmostí. Svoboda a demokracie se musí posilovat každodenním zodpovědným životem, založeným na slušnosti, poctivosti a hospodárnosti. Svobodu přeji nám všem a i dalším generacím.

S pozdravem

Jaroslav Martinů, starosta

 

Přílohy