Město Polička

obrázek

Uctění památky Bohuslava Martinů ve Švýcarsku

Uctění památky Bohuslava Martinů ve Švýcarsku

Symbolicky v roce, kdy si připomínáme 60. výročí úmrtí Bohuslava Martinů, přijalo vedení města Poličky po několika letech pozvání na významný hudební festival Martinů Festtage 2019 v Basileji.

Tento hudební festival, který je spojen s naším nejslavnějším rodákem, letos oslavil už 25. výročí. Uměleckým ředitelem festivalu je Robert Kolinsky. Při organizaci festivalu významně pomáhají i další členové Švýcarské společnosti Bohuslava Martinů v Basileji. Mezi nimi i úžasní manželé Helena a Jiří Hanzalovi, kteří mají české kořeny. Proto uslyšíte na koncertech češtinu nejen od nich a od Roberta Kolinského, který je také z české rodiny, ale i od švýcarských členů, kteří již znají některá česká slovíčka. 

Letošní závěrečný koncert festivalu byl mimořádný. Konal se ve velké synagoze a byl to první koncert pro veřejnost, který se za 150 let ve velké synagoze pořádal. Organizátoři ze švýcarské společnosti B. M. tak měli těžký úkol splnit přísné podmínky, které právě židovská víra má (např. nemohly v programu zpívat ženy, všichni muži museli mít pokrývku hlavy, koncert provázela i vysoká bezpečnostní opatření). Vrcholem programu koncertu bylo Proroctví Izaiášovo, které složil Bohuslav Martinů na sklonku svého života v roce 1959.  Na programu bylo i dílo Petra Ebena, koncertu se účastnil jeho syn David Eben. Mezi významné osobnosti, které tu byly, patří velvyslankyně České republiky a také velvyslankyně Slovenské republiky ve Švýcarsku.

Celému večeru v neděli 24. listopadu předcházely kromě velkých příprav i významné články v novinách. Celostránkový rozhovor s rabínem synagogy vyšel v Basel Zeitung. Mosche Baumel tu kromě jiného hovoří o Martinů a o jeho díle. Celý koncert živě přenášela významná rádia – Deutschlandfunk Kultur, WDR 3, stanice Vltava. Švýcarské rádio SRF 2 Kultur uvedlo záznam koncertu 1. prosince.  O koncertu vyšla poté vynikající recenze opět v Basel Zeitung. A že není taková recenze obyčejnou věcí, dokládá krásná reakce Heleny Hanzalové: „O koncertu vyšla velká recenze v Basel Zeitung, takže se můžeme vytahovat, že jsme byli světoví!“

My „Poličáci“ jsme cítili obrovskou pýchu na našeho rodáka a vždy nadšeně uvítali a fotili propagační tabule umístěné v Basileji, kde bylo jméno Martinů a Martinů Festtage. 

Bohuslav Martinů zemřel 28. srpna 1959 v nemocnici v Liestalu u Basileje. Byl pohřben na Schönenbergu na soukromém pozemku manželů Sacherových. V roce 1979 byly ostatky skladatele převezeny do jeho rodné Poličky. Starosta města Jaroslav Martinů společně s místostarostou Pavlem Štefkou využili návštěvy Basileje k tomu, aby se poklonili památce Bohuslava Martinů právě na místě, kde byl před 60. lety pohřben. Symbolicky tu položili věnec se znakem našeho města.

K původnímu hrobu Martinů vede velmi nenápadná a také zarostlá cestička podél plotu soukromého pozemku. Chvíli tedy trvalo, než jsme toto místo našli. Nyní tu stojí skromný kříž s fotografií Martinů a kámen obrostlý mechem, kde již téměř nepřečtete, že tu byl Martinů pohřben. Vše zarůstá více a více keři a trávou. Přesto je to místo magické a jeho návštěva je velmi silná.

Návštěva Basileje a Schönenbergu v roce, kdy tu Martinů před 60 lety zemřel, byla velmi působivá a symbolická. Rozhodně přispěla k další propagaci našeho města ve spojení s naším největším rodákem. Můžeme být pyšní na to, jak si díla Bohuslava Martinů ve světě cení!

V symbolických návštěvách chceme pokračovat a pokud vyjdou všechny plány plynoucí z rozhovorů v Basileji, tak velká delegace Švýcarské společnosti Bohuslava Martinů přijede do Poličky v roce 2020, kdy oslavíme 130. výročí narození Bohuslava Martinů. Rodiště Bohuslava Martinů se těší na tuto návštěvu! Rádi si také poslechneme dílo Martinů v podání ředitele festivalu Martinů Festtage a zároveň významného klavírního virtuóza Roberta Kolinského.

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města