Město Polička

Novoroční slovo starosty

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,

je mi velkou ctí vám všem a každému jednomu z Vás při příležitosti zahájení nového roku poděkovat za váš osobní přínos  v roce předešlém.

Rok 2019 můžeme z pozice našeho města považovat za dobrý a úspěšný. Nic na tom nemění ani skutečnost, že v celém světě roste velký neklid z obav před rychlým nárůstem teploty a souběžného vysoušení pevniny. Především mladí a vzdělaní lidé napříč kontinenty jsou znepokojeni všemi dopady, které jsou dnes již  všude kolem nás vidět. Mladá nastupující generace má oprávněné obavy, zda svět, který od nás starších přebírá, poskytne jim a jejich dětem dostatečně kvalitní základní hodnoty
pro šťastný a spokojený život, jakými jsou dostatek čisté vody, zdravý vzduch a nezatížená půda jedy, která je nezbytná pro produkci zdravých potravin.

Je velkým paradoxem, že tyto obavy narůstají v době, kdy současné generace lidí se těší z největšího hospodářského růstu, a s tím spojené životní úrovně.

Loňský rok byl v naší Poličce dalším rokem, kdy zásluhou poctivé práce našich lidí, firem potažmo i města došlo k dalšímu rozvoji, zkrásnění a posílení našeho města. Važme si této skutečnosti a i nadále společně usilujme o další rozkvět s cílem, ať je Polička i nadále pěkným místem k životu.

Do nového roku vám a vašim rodinám přeji především zdraví, lidské štěstí a spokojenost.

Jaroslav Martinů

starosta města