Město Polička

Opatření hejtmana Pardubického kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu

Na základě Opatření hejtmana Pardubického kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu ze dne 18. 3. 2020 č. 4/2020 vč. dodatků mohou v případě potřeby rodiče nebo jiní zákonní zástupci zaměstnaní u bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů, zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, poskytovatelů sociálních služeb, ozbrojených sil, orgánů veřejné moci a dále jako řidiči veřejné hromadné dopravy, popřípadě jiní dle rozhodnutí zřizovatele škol, požádat o péči o dítě ve věku  od 3 do 10 let v Mateřské škole Luční Polička, se sídlem Luční 394, Polička. V případě zájmu volejte v pracovní dny od 8:00 do 11:00 hod. na telefon 774 490 515 nebo 774 725 520 a nebo pište na email mslucni394@seznam.cz .

Dle věkové skladby dětí a naplněnosti Mateřské školy Luční Polička budou péči zajišťovat další určené organizace. Kvůli podrobnějším informacím sledujte webové stránky mateřské školy http://www.mslucnipolicka.cz/ nebo kontaktujte pracovníky telefonicky.