Město Polička

Hledáme zlaté české ručičky - kraj nabízí dotaci pro inovace spojené s bojem proti koronaviru!

Pardubice - V souvislosti se stávající situací vyhlašuje Pardubický kraj výzvu na podporu výroby produktů a pomůcek proti COVID-19. Kraj tak chce podpořit inovace v regionu, které napomohou rychle reagovat na současnou situaci. Limit podpory na jednoho žadatele činí dva miliony korun. Zájemci se mohou hlásit do úterý 14. dubna.

Informace zde: 

https://www.pardubickykraj.cz/aktuality/106809/hledame-zlate-ceske-rucicky-kraj-nabizi-dotaci-pro-inovace-spojene-s-bojem-proti-koronaviru

 

Žádosti lze předkládat na formuláři, který je k dispozici na webu Pardubickém kraje

https://www.pardubickykraj.cz/zasady-pro-poskytovani-individualnich-dotaci-z-rozpoctu-pk