Město Polička

Výměna svítidel veřejného osvětlení pokračuje

První etapa výměny svítidel veřejného osvětlení za podpory dotace z programu Efekt proběhla v našem městě vloni. Díky dotaci bylo vyměněno 337 svítidel v hodnotě 4,8 mil. Kč (2 mil. hrazeny z dotace) zejména okolo průjezdných úseků silnic I. a II. třídy a Palackého náměstí.  Záměrem programu je náhrada stávajících svítidel novými, úspornějšími a šetrnějšími LED svítidly, samozřejmá je úspora elektrické energie, ale i odbourání světelného znečištění.

V letošním roce se bude pokračovat v dalších vybraných ulicích města. Dojde k výměně 360 svítidel v hodnotě 5 mil. Kč (2 mil hrazeny z dotace).  Realizace akce je plánována na druhé pololetí tohoto roku.

Město Polička nyní připravuje žádost o dotaci na poslední třetí etapu, která by měla být realizována v roce 2021.

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města