Město Polička

Informace o množství vytříděného odpadu (plasty, papír, nápojové kartony, sklo, kovy)

Naše město obdrželo od společnosti EKO-KOM, a.s. vyúčtování o množství vytříděného odpadu (plasty, papír, nápojové kartony, sklo, kovy), ze kterého vyplývá, že jsme jich v roce 2019 vytřídili a předali k využití 948,995 t.

Snaha obyvatel našeho města třídit jednotlivé složky odpadu se již několik let vyplácí.

                                   vytříděné odpady (t)              částka (Kč)

čtvrtletí 2019                       218,280                         344.148,00

čtvrtletí 2019                       251,671                         379.681,00

čtvrtletí 2019                       272,565                         407.908,50

čtvrtletí 2019                       206,479                         368.244,50


Rok 2019 celkem                948,995                      1.499.982,00

Dále nám bylo zasláno Osvědčení o úspoře emisí a energie za takto vytříděný odpad (viz. příloha).
Výsledek vyúčtování jednoznačně prokázal, že třídění odpadů má smysl a pozitivní dopad na životní prostředí.
Všichni ti, kteří tříděním takto přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží pochvalu.