Město Polička

Krajské volby 2020 - nedovolme na Poličku zapomínat

Vážení spoluobčané,

ve dnech 2. a 3. října 2020 se uskuteční volby do Zastupitelstva Pardubického kraje. Dovolte nám, abychom Vás pozvali k účasti na těchto volbách.

Dvacetileté působení kraje prokázalo významný přínos pro naše město. Za toto období jsme získali a čerpali finanční prostředky pro mnoho našich významných projektů a akcí.

Polička byla po celou dobu trvání krajů reprezentována našimi zástupci z různých politických stran a je zbytečné zdůrazňovat, že hlavním posláním, vedle spolurozhodování o věcech Pardubického kraje, bylo získat co nejvíce prostředků pro naše město.

Važme si naší vyspělé místní politické kultury, kdy napříč všemi politickými subjekty převládá poctivý a zodpovědný přístup k Poličce.

Na závěr si dovolíme opětovně apelovat na Vaši účast ve volbách a na podporu místních kandidátů.

Předem velice děkujeme.

Jaroslav Martinů, starosta města

Pavel Štefka, místostarosta města