Město Polička

obrázek

Nově opravená sportoviště v Poličce

Nově opravená sportoviště v Poličce

V červenci město Polička dokončilo opravu dvou sportovišť.  Konkrétně se jedná o skatepark u ZŠ Na Lukách a o hřiště na ulici M. Bureše. Skatepark je v provozu s drobnými opravami od roku 2005, současná rekonstrukce přišla městský rozpočet na 611 tis. Kč a zahrnuje výměnu dřevěných částí překážek, změnu povrchu hřiště a také úplnou výměnu jedné z překážek. Hřiště na ulici M. Bureše získalo nové oplocení, vyměnily se také sloupy i sítě, celková hodnota oprav je ve výši 500 tis. Kč.  Naším cílem bylo, aby se obě sportoviště podařilo zprovoznit právě na dobu letních prázdnin. Na opravě skateparku se dokonce svými návrhy podílely děti, které jej využívají a přinesly nové nápady na tvar překážek. Důkazem velké obliby tohoto sportoviště je, že je stále obsazeno mladými bikery, kteří tu trénují a předvádějí své umění.   Hřiště na sídlišti M. Bureše se podařilo nejen zmodernizovat, ale bude i praktičtější pro sportovce a děti. Dřevěné hrazeni je vhodné pro míčové sporty, pro které je hřiště také určeno.

Obnova a budování sportovní infrastruktury je jedním z prioritních témat. Vznik Národní sportovní agentury, která je garantem podpory sportu v ČR, by měl přinést do této oblasti více finančních prostředků. Doufejme, že i města o obce naší velikosti budou moci žádat o podporu svých projektů. Do současné doby byly tyto programy velmi omezené.

Naše město čeká v budoucích letech v oblasti sportu například modernizace plaveckého bazénu a dílčí modernizace technologie na zimním stadionu.  Rádi bychom i nadále investovali do veřejných sportovně rekreačních hřišť, či sportovních prvků ve veřejném prostoru.

Dalším důležitým projektem v našem městě je modernizace areálu fotbalového stadionu. Současný stav budov šaten, tribun i ostatního zázemí je již dávno velmi neutěšený a přímo volá po obnově a rekonstrukci. Město Polička podpořilo vznik studie, která by měla přinést návrh na sportovní areál, kde by našli zázemí nejen sportovní kluby, které využívají areál v současné době, tj. fotbal, hokejbal, házená, ale i široká veřejnost. Areál je umístěn v klidové zóně, blízko Liboháje, koupaliště a cyklostezky. To je velká výhoda pro vznik místa, kde by lidé mohli aktivně trávit čas.  Osobně jsem velmi zvědav na možnosti, a nápady, které výsledky zadané studie přinesou.

Pavel Štefka, místostarosta města Poličky