Město Polička

obrázek

Neutuchající zájem o výstavbu domků v Poličce

Neutuchající zájem o výstavbu domků v Poličce

Vážení a milí spoluobčané,

dovolte mi poukázat na veliký zájem o výstavbu rodinných domků v Poličce. Nepochybuji, že i vy sledujete rychlost, s jakou v našem městě rostou nové domky.

Za posledních cca 16 roků se zastavělo již 5 samostatných etap, kde město připravilo stavební pozemky včetně inženýrských sítí. Po dvou úspěšných etapách v oblasti Mánesova se v současné době s velkou rychlostí zastavuje závěrečná 3. etapa lokality Bezručova.

Pro naše město je velmi potěšitelné, že je stále tolik lidí, kteří mají odvahu řešit své bydlení nelehkým rozhodnutím postavit si vlastní dům, a tak si i splnit svůj sen.

Mám za to, že je nezbytné a správné, aby město aktivně přispělo a podporovalo stavitelské odhodlání formou přípravy dalších vhodných lokalit pro bydlení.

Nikdy bych nevěřil, že lokalita Bezručova, kde vzniklo 84 parcel a dále prostor pro výstavbu dvou bytových domů se 48 byty, bude tak rychle rozprodána a zastavěna. V době zhruba před 6 roky, kdy jsme začali s výkupem původních pozemků a s následným zasíťováním jsme odhadovali, že takto rozsáhlá lokalita vystačí pro zájemce na 20 let.

Rychlost s jakou se parcely rozebraly, je téměř neuvěřitelná. Již téměř rok nemáme ani jednu parcelu volnou a v tuto chvíli je dokončeno a rozestavěno cca 64 domků. Bytové domy se 48 byty jsou též  postavené a všechny byty mají své majitele a nájemce.

Vážení občané, milí čtenáři, na základě neutuchajícího zájmu o další parcely považuji za nezbytné zvýšit úsilí města v přípravě dalšího vhodného místa pro další nové rodinné domy, případně domy bytové. Současný Územní plán města Poličky umožňuje stavět v několika různých částech našeho města. Nejdůležitějším aspektem bude úspěšný výkup pozemků, který je základním předpokladem pro vše další. Dlouhodobě zastávám názor, že pro prosperitu města jsou nejdůležitější dva předpoklady, a to dostatek rozmanitých pracovních pozic a dostupné bydlení.

Jsem často svědkem různých jednání a debat, kde tyto názory zaznívají od mnoha zkušených lidí. Věřím, že většina z nás se shodne na názoru, že tyto dvě priority (práce a bydlení) jsou klíčem
ke zdárnému odvěkému střídání generací lidí, kdy pomyslný kolík mezigenerační štafety přebírá jedna generace od druhé. Naším cílem musí být nejen občany v Poličce udržet, ale zároveň nabídnout příležitosti mladým lidem, aby svůj život, talent a nadšení realizovali v našem městě.

Jaroslav Martinů

starosta města