Město Polička

Kulturní aktivity pro seniory

Muzeum Polička _PODZIM 2020

S ohledem na situaci spojenou s COVID-19 jsou prostory muzea PRAVIDELNĚ DEZINFIKOVÁNY a je zajištěn bezpečný provoz.

Polička je místem zábavy i vzdělání a tím pravým městem, kam můžete přijet na zajímavý celodenní výlet. Neváhejte a přijďte k nám načerpat vědomosti, zážitky a aktivní formou strávit svůj čas s rodinou či přáteli.

Muzeum vám nabízí prohlídky největších atraktivit královského věnného města Poličky od gotického opevnění města – nejzachovalejší fortifikace ve střední Evropě, po rodnou světničku Bohuslava Martinů ve věži kostela sv. Jakuba, jež je současně vyhlídkovým místem s širokým rozhledem do okolí. Dále nabízí tematické procházky historickým jádrem města i jeho moderní částí, návštěvu expozice věnované významnému poličskému rodákovi a hudebnímu skladateli Bohuslavu Martinů a interaktivně pojaté expozice o historii města. Své nově nabyté znalosti si můžete procvičit v lavicích školní třídy, kde se učil i malý Bohuslav.

V prostorách barokní radnice se nachází Městská galerie. Ta nabízí expozice věnované výtvarnému umění na Poličsku od gotiky do 19. století až po současné umění spolu s obrazovou galerií rodu Hohenemsů a prohlídkou unikátní radniční kaple sv. Františka Xaverského, která si dodnes v úplnosti dochovala původní výzdobu. A expozici moderního umění na Poličsku 20. století věnované umělcům, kteří se v Poličce a na Poličsku narodili, nebo zde žili, a kteří svým významem překročili hranice regionu.

Navštívit můžete také výstavu IMAGINÁRIUM v Poličce aneb ŽIVÁ VÝSTAVA DIVADLA BRATŘÍ FORMANŮ A JEJICH PŘÁTEL, je živou a okouzlující výstavou, která do muzea v Poličce doputovala přes nemálo českých měst, dánský Silkeborg, italské Trani a Paříž.

Výstava POLIČSKÉ KOŘENY BOHUSLAVA MARTINŮ je jednou z připomínkových aktivit k 130. výročí narození jednoho z nejvýznamnějších českých skladatelů 20. století představující jeho rodinu, originální místo narození, dětství i raná léta v Poličce. Konec roku je věnován výstavě z tvorby fenomenálního autora rozkládacích knih a betlémů PAPÍROVÉ BETLÉMY A ROZKLÁDACÍ KNIHY VOJTĚCHA KUBAŠTY.

Součástí muzea je i prostorná zahrada, kde si můžete odpočinout a zažívat si čerstvě nabyté vědomosti a zážitky...

VĚTŠÍ SKUPINY JE NUTNO OBJEDNAT TELEFONICKY PŘEDEM, a to v zájmu vaší spokojenosti. Prohlídku vám můžeme sestavit podle vašich potřeb a možností.

Kontakt: www.cbmpolicka.cz

Městské muzeum a galerie Polička, Centrum Bohuslava Martinů v Poličce, Tylova 114, Polička 572 01 (vchod z ulice Šaffova)

tel.: 461 723 855, 733 712 503, muzeum@muzeum.policka.org

Otevírací doba muzea:

září – duben: úterý – neděle 9.00 – 12.00, 12.30 – 16.00 hod.

květen – srpen: úterý – neděle 9.00 – 12.00, 12.30 – 17.00 hod.

Kompletní otevírací dobu naleznete na konci dokumentu

 

TURISTICKÉ PROHLÍDKY POLIČKY

POUZE po předchozí telefonické domluvě. Minimální počet je 10 účastníků.

Cena vstupenky je 40,-Kč.

 

Procházka starým městem

září – říjen

(střední pohybová náročnost)

– komentovaná procházka  se zastavením u nejvýznamnějších památek města Poličky…

Polička si od založení do dnešní doby dochovala půdorys náměstí i síť ulic. Staré město obepínají v úplnosti středověké hradby. Město Polička zažilo svůj zlatý věk v 18. století. Poněvadž šlo o královské město, nenajdeme zde zámek, ale symbolem správy a moci byla radnice. Poličská radnice bývá řazena mezi tři nejvýznamnější barokní radnice u nás – po bok Chebu a Českých Budějovic. Tomu ostatně odpovídá i to, že je zapsána na prestižní seznam národních kulturních památek. V této „extralize památek“ je v Pardubickém kraji celkem 11 objektů – z toho Polička má dva – radnici s morovým sloupem a kostel s rodnou světničkou Bohuslava Martinů. Další pozoruhodností města je velký soubor vyřezávaných vrat. Procházka umožní prohlédnout si nejvýznamnější památky města.

náměstí s barokní radnicí, mariánským obeliskem a kašnami

vyřezávaná klasicistní vrata

gotické opevnění města na jihu

valy

kostel sv. Jakuba

gotické opevnění města na severu

 

Procházka za moderní architekturou

září – říjen

(střední pohybová náročnost)

– komentovaná procházka  se zastavením u architektonických památek města Poličky postavených v období 1. republiky…

Polička má pozoruhodný soubor moderní architektury, který vznikl v období první republiky. Rozsáhlá výstavba zahájila další zlatý věk města, kde důležitou úlohu hrála velkorysost i rozhled představitelů města. Hlavní myšlenkou bylo vytvoření druhého poličského panoramatu. Silueta staré Poličky s hradbami, radnicí a kostelem sv. Jakuba – jak ji známe při pohledu od Masarykovy školy – měla dostat na druhé straně rybníku – tedy při pohledu z valů – svůj moderní protějšek. Ve středu měly stát nové školy a po bocích sestava obecních činžovních domů propojených nízkými zděnými dřevníky. V české meziválečné architektuře nemá takové řešení obdobu. Další poličskou zajímavostí je působení zdejšího architekta Bohuslava Šmída, jehož vlastní vila je vynikající ukázkou funkcionalismu. Procházka umožní seznámit se s řadou zajímavých památek.

náměstí se spořitelnou a městským úřadem

Na Valech – panorama nové městské čtvrti za rybníkem

(rondokubistické činžovní domy, puristické školy a evangelický kostel, městské divadlo)

Masarykova základní škola

Šmídova vila (nejslavnější poličský funkcionalistický architekt)

ul. E. Beneše s rondokubistickými činžovními domy

Střední odborné učiliště – bývalý okresní úřad a sochy legionářů

park se sochou Vdovy – pomníkem obětí 1. světové války

 

POLIČKOU PO STOPÁCH BOHUSLAVA MARTINŮ

září – říjen

(střední pohybová náročnost)

Bohuslav Martinů ve svém rodném městě prožil velkou část svého života a i v době, kdy už žil v Paříži, se do Poličky pravidelně vracel. Není tedy divu, že své město a blízké okolí měl doslova prošlapané křížem krážem. Kromě obvyklých turistických zastávek, jako je rodná světnička v kostelní věži, skladatelova socha v parku nebo rodinná hrobka, je nyní možné vydat se i na méně známá místa, o kterých možná neměli tušení ani poličští rodáci. Trasa začíná u bývalé chlapecké školy a pokračuje například k hospůdce, kde skladatel načrtl jednu ze svých skladeb, dále k domu, kam chodil na výuku houslí nebo kašně, odkud brala rodina Martinů pitnou vodu v době svého pobytu na věži a pokračuje dále po dalších zajímavých zastaveních…

budova městského muzea – bývalá chlapecká škola a staré divadlo

hostinec Na Růžku v Šaffově ulici

dům Josefa Černovského v Otakarově ulici

kostel sv. Jakuba

dům U Růže v Riegrově ulici

dům v Masarykově ulici, kde skladatel provozoval svou hudební školu

dům v Nové ulici, kde rodina Martinů bydlela před tím, než se stěhovala na věž

městský úřad na náměstí, kam se rodina Martinů odstěhovala z věže

 

MĚSTSKÁ GALERIE v barokní radnici

SBÍRKY STARÉHO UMĚNÍ a OBRAZY HOHENEMSKÉ OBRAZÁRNY

 (bezbariérový přístup – ne/nízká fyzická náročnost 1. patro budovy)

V barokní radnici, která je národní kulturní památkou, se nachází obrazárna rakouského rodu Hohenemsů, který je srovnatelný s našimi Pernštejny. K vidění je kolekce obrazů vytvořených vlámským malířem Anthoni Baysem – kupříkladu obraz Zahradní hostina Hohenemsů o šířce 5,5m je považován za největší renesanční skupinový portrét mimo italské území. V rámci prohlídky také navštívíte radniční kapli sv. Františka Xaverského, prostupující dvěma patry radnice, která si dodnes v úplnosti dochovala původní výzdobu. Část galerijní expozice je věnována měšťanským portrétům z 19.století a plastikám místního významného rodáka Vojtěcha Eduarda Šaffa. Obdivovat můžete mědirytiny morového sloupu od Michaela Rentze, na jehož 22m vysoký originál můžete shlížet z oken radnice. 

SBÍRKY MODERNÍHO UMĚNÍ

(bezbariérový přístup – ne/nízká fyzická náročnost 2. patro budovy)

První prostor je věnován tradičním krajinářům Vysočiny od 10. do 60. let. 20. století. František Bukáček, Rudolf Hanych, Jan Honsa, Josef Jambor, Gustav Porš a mnoho dalších patří mezi autory, kteří se v Poličce a na Poličsku narodili, nebo zde žili, a kteří svým významem překročili hranice regionu.

V pestrobarevné instalaci Julietta aneb Snář – Pocta Bohuslavu Martinů malířky Evy Vlasákové můžete skrze velkoformátová zrcadla nahlédnout do vzpomínek…

Ve třetím sále naleznete moderní umění od 60. let 20. století po současnost. Například Bořivoj Borovský byl inspirován oblaky Vysočiny, abstraktní a groteskní obrazy zprostředkují vnímání světa nejznámějším poličským malířem Zbyškem Sionem.

Vstup do jedné z expozic (dle výběru):

Dospělí: 60,- Kč; Děti, studenti, důchodci: 30,- Kč; Rodinné vstupné (2 dospělí + děti): 120,- Kč

Vstup do obou expozic + radniční kaple sv. Františka Xaverského:

Dospělí: 80,- Kč; Děti, studenti, důchodci: 40,- Kč; Rodinné vstupné (2 dospělí + děti): 160,- Kč

OTEVÍRACÍ DOBA:

září - říjen - út – so: 12.30 – 16.00 hod.

listopad – březen: zavřeno

 

KOMBINACE památek a expozic

VÝLET DO STŘEDOVĚKU

září – říjen

Jednotné vstupné: 40,- Kč 

(střední pohybová náročnost, je nutné vystoupat na hradební ochoz)

Výlet do středověku je zahájen u modelu města, který přibližuje podobu města Poličky v 15. století. Následuje výstup na hradební ochoz gotického opevnění města, které patří k nejlépe dochovaným městským fortifikacím v České republice. Kombinace zahrnuje návštěvu interaktivní expozice Historie města Poličky, kde se seznámíte s historií královského věnného města Poličky od jejího založení českým králem Přemyslem Otakarem II. v roce 1265 až do současnosti.

PO STOPÁCH SKLADATELE BOHUSLAVA MARTINŮ

září – říjen

Jednotné vstupné: 50,- Kč 

(vysoká pohybová náročnost, je nutné vystoupat 194 schodů)

Po stopách Bohuslava Martinů zahrnuje návštěvu rodné světničky Bohuslava Martinů ve věži kostela sv. Jakuba, kde se před více než 100 lety dnes světoznámý hudební skladatel narodil. Poté návštěva bývalé chlapecké školy, kam chodíval Bohoušek jako malý kluk, a kde navštívíte expozici Barevný svět Bohuslava Martinů. Při komentované prohlídce, se seznámíte s výjimečnou osobností skladatele. Nechte se proto vtáhnout do vyprávění poutavého příběhu o fascinujících životních osudech poličského rodáka, jednoho z nejvýznamnějších skladatelů 20. století, který proslavil českou hudbu po celém světě. Budete se přesouvat časem z rodné Poličky do Paříže 30. let, odtud do New Yorku a po skončení II. světové války zpět přes oceán do Itálie a Švýcarska.

 

Expozice lze navštívit jednotlivě:

GOTICKÉ OPEVNĚNÍ MĚSTA

Dospělí: 60,- Kč; Děti, studenti, důchodci: 30,- Kč; Rodinné vstupné (2 dospělí + děti): 120,- Kč

nebo

RODNÁ SVĚTNIČKA BOHUSLAVA MARTINŮ

Dospělí: 80,- Kč; Děti, studenti, důchodci: 40,- Kč; Rodinné vstupné (2 dospělí + děti): 160,- Kč

STÁLÉ EXPOZICE MUZEA

HISTORIE MĚSTA POLIČKY

CELOROČNĚ

(bezbariérový přístup – ano/1. patro budovy muzea)

Seznamuje poutavým způsobem s historií královského věnného města Poličky od doby jejího založení českým králem Přemyslem Otakarem II. v roce 1265 až do současnosti. Expozice je rozdělena do dvou výstavních sálů. V prvním je zachyceno nejstarší období poličských dějin od gotiky přes zlatý věk baroka až k roku 1845, v němž Poličku zasáhl velký ničivý požár. Druhý sál představuje Poličku jako město, které se i přes zničující požár kulturně a společensky rozvíjelo. V expozici je tak prezentován místní průmysl i řada spolků, jako např. Poličští ostrostřelci, Spolek dobrovolných hasičů, Tělovýchovná jednota Sokol, divadelní spolek Tyl, nebo Muzejní spolek „Palacký“. Stěžejním prvkem tohoto sálu je tržiště z poloviny 19. století.

TŘÍDA BOHUSLAVA MARTINŮ

CELOROČNĚ

(bezbariérový přístup – ano/1. patro budovy muzea)

Součástí expozic je zrekonstruovaná školní třída z přelomu 19. a 20. století, kdy do školy začal docházet malý Bohuslav. Usedněte s  námi do školních lavic a nasajte atmosféru tehdejších časů umocněnou zrekonstruovanou výmalbou a doplněnou o dobové vybavení a vyučovací pomůcky především z přírodovědného kabinetu. Kdo bude mít zájem, může vypracovat jednoduché úlohy z vyučovacích předmětů. Pozor! Je třeba chovat se „náležitě“, jinak budou žáci neukáznění klečet na hrachu a naopak pilní obdrží Pochvalný lístek.

BAREVNÝ SVĚT BOHUSLAVA MARTINŮ

CELOROČNĚ

(bezbariérový přístup – ano/1. patro budovy muzea)

Originální expozice poodhaluje alespoň část tajemství bohatých sbírkových fondů muzea. Návštěvníci mají možnost seznámit se s výjimečnou osobností Bohuslava Martinů prostřednictvím vizuálně atraktivního obrazového materiálu, osobních předmětů a dokumentů z majetku rodiny Martinů, z nichž některé jsou veřejnosti zpřístupněny vůbec poprvé. Nechte se vtáhnout do vyprávění poutavého příběhu o fascinujících životních osudech poličského rodáka, jednoho z nejvýznamnějších skladatelů 20. století, který proslavil českou hudbu po celém světě. Budete se moci přesouvat časem z rodné Poličky do Paříže 30. let, odtud do New Yorku a po skončení II. světové války zpět přes oceán do Itálie a Švýcarska.

Vstup do všech expozic:

Dospělí: 80,- Kč; Děti, studenti, důchodci: 40,- Kč; Rodinné vstupné (2 dospělí + děti): 160,- Kč

září - duben: úterý - neděle: 9.00 - 12.00, 12.30 - 16.00 hodin

KRÁTKODOBÉ VÝSTAVY

Krátkodobé výstavy – vstupné je stanoveno dle typu, pojetí a rozsahu výstavy.

Dospělí: 60,- Kč; Děti, studenti, důchodci: 30,- Kč; Rodinné vstupné (2 dospělí + děti): 120,- Kč

září - duben: úterý - neděle: 9.00 - 12.00, 12.30 - 16.00 hodin (není-li stanoveno jinak)

IMAGINÁRIUM v Poličce

aneb ŽIVÁ VÝSTAVA DIVADLA BRATŘÍ FORMANŮ A JEJICH PŘÁTEL

24. 5.  –  25. 10. 2020

(bezbariérový přístup – ano/přízemí budovy muzea)

– živá a hravá výstava uměleckých a řemeslných prací osobitých výtvarníků a tvůrců

Imaginárium v Poličce je živou a okouzlující výstavou Divadla bratří Formanů a jejich přátel. Do muzea v Poličce doputovalo přes nemálo českých měst, dánský Silkeborg, italské Trani a Paříž. Dětský i dospělý návštěvník do něj vstupuje jako hravý objevitel, který v labyrintu her, pohyblivých objektů tajuplných zákoutí, obrazů, fotografií a výjevů objevuje svět divadla, cirkusu a loutek. Ve službách imaginace a hravosti se tu prolíná umělecká a řemeslná práce osobitých výtvarníků a tvůrců.

Vše je určeno ke hře a prožitku a k ničemu zde nepotřebujete návod. Imaginárium je poctou představivosti a tvořivosti, která nám říká a připomíná, že lidské ruce umí zázraky a fantazie je nekonečná. Výstava oživuje výtvarné objekty, loutky, obrázky a divadelní dekorace.

73. UMĚLECKÝ SALON: 13 V POLIČCE

(bezbariérový přístup – ne/nízká fyzická náročnost 2. patro budovy)         

12. 9. – 1. 11. 2020

Letošní výtvarný salon je zaměřen na díla autorů, kteří se na Poličsku narodili nebo zde žijí, a jejichž tvorba překračuje regionální hranice. Setkávají se zde výtvarně rozmanitá díla autorů několika generací. Název odkazuje na počet umělců, jejichž díla jsou v Poličce vystavena. Jsou to: Veronika Š. Bromová, Pavel Herynek, Markéta Kolářová, David Kozák, Ivana Machová, Marek Rejent, Zbyšek Sion, Adam Smolek, Martin Šmíd, Jan Štěpánek, Jiří Štourač, Jana P. Vlčková a Miroslava Zychová.

 

Tradice Východočeských uměleckých salonů v Poličce započala v roce 1941. Od té doby se na nich představilo více než 700 umělců. Témata salonů se pravidelně obměňovala. Počáteční ročníky představovaly především tradiční krajinomalbu a teprve počátkem 60. let směřoval výběr k živým současným proudům moderního umění. V polovině 70. let došlo – ve snaze vyhnout se cenzuře – k nahrazení kolektivního chápání salonů za výstavy věnované jednomu umělci. Do aktuálních proudů výtvarného umění zamířil salon v roce 1996 „Orbis fictus extractus – nová média v současném umění“. Od r. 2004 byl salon pořádán jako výběr absolventských prací z vysokých uměleckých škol v Praze a Brně. Výroční 70. salon v roce 2017 byl naopak pojat jako výběrové představení dosud vystavujících umělců. Letošní ročník se svým zaměřením vrací k salonům z let 1989 a 1995, tou spojnicí je místní příslušnost vystavujících výtvarníků.

OTEVÍRACÍ DOBA:

září - říjen - út – so: 12.30 – 16.00 hod.

listopad – březen: zavřeno

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ (EHD) V MUZEU 2020

Využijte svátku všech památek – Dnů evropského dědictví (European Heritage Days – EHD) k návštěvě toho, co nabízí město Polička. V letošním roce byly vyhlášeny dny EHD v termínu 12. – 20. 9. 2020 s tématem je: Památky a vzdělávání.

Muzeum vám nabízí: ve dnech 12. – 13. 9. 2020 zdarma návštěvu interaktivně pojatých expozic Centra Bohuslava Martinů, které jsou tím správným místem pro zábavu i poznání.

Ve dnech 19. – 20. 9. 2020 nabízí zdarma prohlídku národní kulturní památky barokní radnice v Poličce. Obeznámíte se s přínosem restaurování obrazů i odborného bádání a dozvíte se o skutečném příběhu loupežného rytíře z r. 1512, jenž je zachycen na barokním obraze sv. Barbory, patronky Dobré smrti. Dále se dozvíte, co spojuje obrazárnu města Poličky se zahradou Hellbrunn v Salzburgu a Květnou zahradou v Kroměříži. Odpověď najdeme na portrétu arcibiskupa Marka Sitticha z Hohenemsu s výjevem „Mezi chrámem Slunce a zahradou Saturnovou“.

VÝSTAVA ATELIÉROVÝCH PRACÍ FA VUT BRNO inspirovaných Poličkou

(bezbariérový přístup – ano/přízemí muzea)

1. 10. – 1. 11. 2020

Město Polička opět přijalo nabídku ke spolupráci s Fakultou architektury Vysokého učení technického v Brně. Studenti architektury v rámci svých semestrálních prací zpracovali předem dohodnutá témata využitelná konkrétně pro naše město. Jedná se o návrhy prezentované formou modelů a vizualizací. Tématem prací jsou možnosti využití volných ploch a parcel ve městě. Vystavené projekty budou sloužit i jako případné náměty pro další územní a urbanistické plánování v Poličce. 


Vystavené budou práce: Kariny Humajové a Mariána Kleimana, Alice Ondrušové, Václava Hegingera, Alexandry Maximové, Veroniky Lietavové, Oskara Madra, Ondřeje Machače, Pavly Nesvadbíkové a práce ze Southeast University (Čína) od Zhang Qiana, Gao Pengchenga, Ethana Huanga a Lin Shiyi.

POLIČSKÉ KOŘENY BOHUSLAVA MARTINŮ

(bezbariérový přístup – ano/přízemí muzea)

21. 11. 2020 – 28. 1. 2021

– jednou z připomínkových aktivit výstava k 130. výročí narození jednoho z nejvýznamnějších českých skladatelů 20. století představující jeho rodinu, originální místo narození, dětství i raná léta v Poličce

Zdánlivě obyčejná rodina na neobyčejném místě … přísná maminka, žertovný tatínek, umělecky založený bratr, šikovná sestra a malý, plachý, neduživý Bohuslav. Přidáte-li do této mozaiky ještě nevlastního bratra, dědu „nedědu“ a osobitého učitele hudby, můžete odhalit a prozkoumat „kořeny“, ze kterých vyrostl obrovský hudební talent.  

Největším lákadlem výstavy je určitě „přenesená“ rodná světnička Bohuslava Martinů, do které nemusíte stoupat 192 schodů na věž kostela, ale dostanete se k ní zcela bezbariérově! Prohlédnete si také autenticky zařízený podkrovní pokojíček z bytu na Svépomoci, kde rodina bydlela ve 20. letech 20. století.

Balet - PODIVUHODNÝ LET

(bezbariérový přístup – ano/přízemí muzea)

28. 10. 2020

K nadcházejícímu výročí 130 let od narození Bohuslava Martinů připravuje Městské muzeum a galerie Polička ojedinělé jevištní provedení téměř neznámé skladby B. Martinů.

Dílo nazvané Podivuhodný let skladatel zkomponoval v roce 1927 jako bezprostřední reakci na tragickou událost nezdařeného přeletu Atlantického oceánu dvoučlennou leteckou posádkou. Letadlo do cíle nikdy nedoletělo a o jeho osudu se dodnes nic konkrétního neví. Dílko je zcela neobvyklé: je označeno jako balet, nicméně tanečníky v něm nečekejme. Sám skladatel totiž do podtitulu vepsal, že jde o balet "mechanický", v jeho představě bylo rozpohybovat na jevišti namísto tanečníků kulisy a rekvizity. Sám se ale provedení nikdy nedočkal, poprvé dílo zaznělo o více jak půlstoletí později. Chystaná inscenace bude vůbec první, která zohlední skladatelovu původní představu o mechanickém baletu: dosud totiž skladba veřejně zazněla buď jen čistě instrumentálně (bez jevištního dění), nebo v podobě klasického "lidského" baletu.

PAPÍROVÉ BETLÉMY A ROZKLÁDACÍ KNIHY VOJTĚCHA KUBAŠTY

(bezbariérový přístup – ano/přízemí muzea)

14. 11.  2020 – 3. 1. 2021

– výstava z tvorby fenomenálního autora rozkládacích knih a betlémů

Jak mnohotvárný může být list papíru! Dítě nakreslí obrázek a geniální umělec vymyslí trojrozměrnou knížku. Takový byl malíř, grafik a ilustrátor Vojtěch Kubašta (1914-1992). Určitě jste se setkali s jeho prostorovými pohádkovými knížkami nebo betlémy. Stačí jeden pohyb ruky, knížka se otevře a do prostoru se zvedne celá kulisa i s postavami. Některé scény navíc obsahují pohyblivé prvky. A to vše stačí k divákově radosti.

Jádrem výstavy budou rozkládací papírové betlémy Vojtěcha Kubašty. Svatá rodina je v nich zobrazena v orientálním prostředí, v české lidové chaloupce, ale také na Karlově mostě v Praze. Pro srovnání budou vystaveny i jiné, vystřihované papírové jesličky. Dále uvidíte velké množství obrázkových knih, především pohádek, které byly vydávány v 60. a 70. letech 20. století. Jejich věhlas však přesáhl hranice Československa. Výrobu několika příběhů dokonce Kubaštovi zadalo „Walt Disney studio“. V menší míře ukážeme i autorovy pohlednice nebo reklamní letáky.

Výstava je zapůjčena od sběratele Jana V. Marouška.

Aby všichni návštěvníci  mohli zažívat úžas z toho, že jedním otevřením knížka „vyroste“ a příběh živě promluví, připravili jsme kopie vystavených knížek, které si vezmou do ruky. Zároveň mohou zkoumat konstrukci knihy a vzpomenout si na poznatky z geometrie a perspektivy. Budou mít také možnost dotvořit si vlastní skládanku.

Tím, že se muzeum nachází v historickém centru města, je snadné zajistit si obědy pro velké i malé skupiny. Pro vaší větší spokojenost přidáváme i seznam stravovacích zařízení

v okruhu 1km od muzea.

Fotogfrafie a podrobné informace o našem muzeu naleznete na www.cbmpolicka.cz

TĚŠÍME SE NA VÁS

Kolektiv muzea

MAPA MĚSTA S VYZNAČENÍM MUZEA A PARKOVIŠŤ

OTEVÍRACÍ DOBA

VĚTŠÍ SKUPINY JE NUTNO OBJEDNAT TELEFONICKY PŘEDEM.

 Expozice i výstavy je možné navštívit individuálně i ve skupinách a to kdykoli

v průběhu otevírací doby centra.

EXPOZICE CENTRA BOHUSLAVA MARTINŮ

září – duben: úterý – neděle: 9.00 – 12.00, 12.30 – 16.00 hodin
květen – srpen: úterý – neděle: 9.00 – 12.00, 12.30 – 17.00 hodin

SVĚTNIČKA BOHUSLAVA MARTINŮ NA VĚŽI KOSTELA SV. JAKUBA

duben: úterý – sobota v 9, 10, 11, 13, 14, 15 hod.

v neděli ve 12, 13, 14, 15 hod.

(v dopoledních termínech dle časových možností průvodců)

květen – červen: úterý - sobota v 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 hod.

v neděli ve 12, 13, 14, 15, 16 hod.

(v dopoledních termínech dle časových možností průvodců)

červenec – srpen: pondělí – sobota v 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 hod.

v neděli ve 12, 13, 14, 15, 16 hod.

září – říjen: úterý – sobota v 9, 10, 11, 13, 14, 15 hod.

v neděli ve 12, 13, 14, 15 hod.

(v dopoledních termínech dle časových možností průvodců)

listopad – březen: zavřeno

Minimální počet návštěvníků 5 osob a maximální 25 osob (autobusový zájezd nutné rozdělit). Vstup do rodné světničky B. Martinů pouze v doprovodu průvodce. Provoz zastaven při církevních obřadech,  nepřízni počasí a technické údržbě.

MĚSTSKÉ GOTICKÉ OPEVNĚNÍ

duben: úterý – neděle v 9, 10, 11, 13, 14, 15 hodin
(v dopoledních termínech dle časových možností průvodců)
květen – červen: úterý – neděle v 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 hodin

(v dopoledních termínech dle časových možností průvodců)

červenec – srpen: úterý – neděle v 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 hodin

září – říjen: úterý – neděle v 9, 10, 11, 13, 14, 15 hodin
listopad – březen: zavřeno

Minimální počet návštěvníků 5 osob a maximální 25 osob (autobusový zájezd nutné rozdělit).

Vstup na městské hradby pouze v doprovodu průvodce.

GALERIE V RADNICI - SBÍRKY STARÉHO A MODERNÍHO UMĚNÍ, VÝSTAVA

květen – červen: út – so: 12.30 – 16.00 hod.

ne: ZAVŘENO (pro velké skupiny po předchozí telefonické domluvě možno i dopoledne)

červenec  – srpen: úterý – neděle v 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 hodin
září, říjen: úterý – neděle v 9, 10, 11, 13, 14, 15 hodin
listopad – duben: zavřeno

Vstup do galerijních expozic a krátkodobých výstav pouze v doprovodu průvodce.

RESTAURACE v okolí muzea

Přístav - Nábřeží Svobody, Polička / Tel: +420 468 003 394

Wi-Fi/Bezbariérové/Dětský koutek/Zahrádka/Vhodné pro malé skupiny. Restaurace se nachází v městském parku na břehu rybníka. Kuchyň se specializuje na masové, vegetariánské burgry, saláty a sladké dezerty.

Herešova krčma - Palackého nám. 56, Polička / Tel: +420 461 310 278

Wi-Fi/Zahrádka/ Vhodné pro velké skupiny. K dispozici je 85 míst k sezení pod klenutými stropy ve sklepní restauraci a 36 míst na letní zahrádce ve dvoře u prastaré 27 metrů hluboké studny a šibenice.

Hotel Pivovar - Riegrova 35, Polička / Tel: +420 731 441 518

Wi-Fi/Bezbariérové/Dětský koutek - venkovní/Zahrádka/Vhodné pro velké skupiny. Příjemné posezení na hosty čeká v zahrádce s dětským hřištěm. Vstup na zahrádku je od kostela nebo nově také z parku. V hotelu nechybí ani herní místnost. Řidiči jistě uvítají možnost využít zdarma hotelové parkoviště přímo u hotelu. Místa: 55 restaurace, 50 salónek a 50 zahrada.

Restaurace Na Parkánech - Parkány 38, Polička / Tel: +420 733 652 210.

Wi-Fi/Bezbariérové/Dětský koutek - venkovní/Zahrádka/Vhodné pro střední skupiny. Restaurace má připravenou pestrou nabídku teplých i studených pokrmů, sestavenou z vlastních i vyzkoušených receptur. Základem nabídky jsou především jídla české kuchyně.

Restaurace Plůtek - Palackého nám. 18, Polička / Tel: +420 704 283 395

Wi-Fi/Bezbariérové/Vhodné pro děti/Zahrádka/Jídlo s sebou/Vhodné pro velké skupiny. Chladí čisté pivní sklenice ve vodní lázni a čepují na hladinku tak, aby zážitek z chuti piva byl co nejlepší. Vaří z čerstvých surovin každý den, protože to není samozřejmostí. Nabízí obědy, večeře, nápoje a kávu.

Šenk nožíře Dobroty - Na Bídě 15, Polička / Tel:+420 461 724 417

Zahrádka/Vhodné pro velké skupiny.

Prostor šenku, byl kdysi obýván proslulým pokrokářem nožířem Dobrotou. Uctěte zde památku této významné poličské postavy tím, že se oddáte některým z jeho vášní i neřestí. Dobrému jídlu a hojnému pití. Kapacita 40 míst + terasa 30 míst. Jídla a nápoje, cukrovinky, zákusky, sendviče, steaky, studená kuchyně.

Restaurace THT - Palackého nám. 16, Polička / Tel: +420 461 725 013

Wi-Fi/Bezbariérové/Zahrádka/ Vhodné pro velké skupiny.

Restaurace s širokým výběrem hotových a minutkových jídel. Samostatná mléčná jídelna.

 

KAVÁRNY – CUKRÁRNY v okolí muzea

Cukrárna Černý - Palackého nám. 17, Polička /Tel: + 420 606 108 164

Bezbariérové/Vhodné pro velké skupiny. Nabízí kávu a limonády, zákusky, dorty a deserty.

Kavárna Café - Na Bídě 951, Polička. Tel: +420 468 000 498

Wi-Fi/Bezbariérové/Dětský koutek/Zahrádka/Vhodné pro velké skupiny.

Nabízí kávu a kávové speciály, točené nápoje, domácí limonády, zákusky, dorty, deserty, studenou kuchyni z lokálních surovin, zmrzlinu a další.