Město Polička

Důležité upozornění – těžební práce v okolí lesoparku Liboháj!

Od pátku 4. září do konce října 2020 budou probíhat rozsáhlé těžební práce v okolí lesoparku Liboháj. Očekává se zde zvýšená intenzita kácení lesních porostů a také častý pohyb těžké techniky. Upozorňujeme proto občany, aby respektovali zákaz vstupu do těžebních prostorů, ty budou označeny výstražnými páskami a cedulemi. Také apelujeme na zvýšenou opatrnost při pohybu po lesních cestách, které budou využívány pro pohyb výše zmíněné těžké techniky.

„Důvodem rozsáhlejší těžby je napadení smrkových porostů kůrovci. V současné době odhadujeme těžbu v objemu cca 800 m3. Nasazena bude harvestorová technologie s následným přibližováním sortimentů pomocí kolových vyvážecích souprav. K vyvážení vyrobené hmoty na lesní skládky budou intenzivně využívány stávající lesní cesty. V tomto případě je nutné upozornit všechny návštěvníky lesa, aby po dobu těžebních prací nevstupovali cíleně do prostoru těžby a přibližování. Těžební prostor bude viditelně označen výstražnými páskami a cedulemi,“ upřesňuje vedoucí Odboru lesního hospodářství MěÚ Polička Ing. R. Krejčí.

Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města