Město Polička

Poděkování paní ředitelce Jitce Jeřábkové

S novým školním rokem končí ve funkci ředitelky Mateřské školy Polička, Hegerova 427, paní Jitka Jeřábková. Starosta města Jaroslav Martinů společně s místostarostou Pavlem Štefkou poděkovali paní ředitelce za její dlouholetou práci ve školství, konkrétně v oblasti „mateřinek“. Paní Jeřábková v letošním roce završila 30 let svého působení právě ve školce na ulici Hegerova, v roce 1990 sem nastoupila jako učitelka, ředitelkou zde byla od roku 2010. 

Ve školce, kterou navštěvuje 25 dětí a patří k menším až rodinným zařízením v našem městě, došlo s odchodem paní ředitelky k další zásadní změně. Od 1. 9. 2020 se tato MŠ sloučila s Mateřskou školou Luční, Polička, ředitelkou obou zařízení je paní Lenka Červená, DiS.

Přejeme paní Jitce Jeřábkové hodně zdraví a spokojených dní a také krásných vzpomínek na uplynulé roky její práce s dětmi.

Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města