Město Polička

Informace k epidemiologické situaci v Poličce a okolí – 18.9.2020

Vážení spoluobčané,

podle statistických údajů, které jsme obdrželi od Ústavu zdravotnických informací a statistiky stoupl počet pozitivně testovaných v našem městě za týden z 20ti na 29 případů. Celkem bylo na území našeho ORP (20 obcí včetně Poličky) hlášeno 48 pozitivních případů. Všechna tato data se vztahují k úterý 15.9. 2020. V celém okrese Svitavy je podle veřejně dostupných údajů k dnešnímu dni 222 aktuálně pozitivních případů. Stejně jako ve zbytku republiky i u nás platí, že průběh nemoci je většinou mírný. Statistika uvádí 2 hospitalizace.

Situace v poličských základních a mateřských školách je klidná. V průběhu tohoto týdne byla přijata nutná organizační opatření kvůli záchytu nákazy na Gymnáziu Polička a Střední škole obchodní a služeb SČMSD Polička. Vzhledem k novým vládním opatřením město v tuto chvíli poskytuje materiální pomoc zejména místním základním školám.

Situace samozřejmě nadále sledujeme a budeme vás průběžně informovat.

Pavel Štefka, místostarosta