Město Polička

Zachování prosperity Poličska

Vážení přátelé, milí čtenáři,

dovolte mi při příležitosti konání voleb do našich krajů napsat, že i přes jistou únavu z demokracie a celkovou rozmrzelost z dnešní politiky, která mimo jiné přináší stále menší volební účast, je důležité se voleb zúčastnit a svým hlasem formovat budoucí konání představitelů Pardubického kraje.

I náš kraj se může velice významně zasadit o udržení a posílení prosperity Poličska.  Pokud se podaří i nadále udržet spravedlivé rozdělování peněz po celém kraji, je i nadále dobrý předpoklad pro pokračování tolik toužebně očekávaných oprav silnic, posílení stability středních škol, udržení zdravotní péče na vysoké úrovni a v neposlední řadě zajištění dopravní obslužnosti a celé řady dalších důležitých aktivit, např. podpory sportu, kultury a velmi náročné oblasti sociálních služeb.

Vážení a milí,

to vše ve spojitosti s konáním našich měst a obcí je nezbytnou podmínkou pěkného a spokojeného života. Dlouhodobě zastávám názor, že hlavní prioritou dalšího rozvoje je snaha o zajištění dostatku rozmanitých pracovních pozic a dostupné bydlení.  Myslím, že všichni vidíme, že nejdůležitějším aspektem je v našich obcích udržet lidi, a především mladým lidem nabídnout šanci na pracovní uplatnění a velmi důležité dostupné bydlení.

V celé řadě regionů České republiky probíhá dlouhodobý proces znatelného snižování počtu obyvatel, který tyto lokality značně oslabuje.  Ostravsko, Ústecko, včetně mnoha malých obcí, jsou toho největším důkazem.

Velmi dobře si pamatuji nedávné jednání s majitelem a generálním manažerem firmy Koh-i-noor panem Břízou, který naše město Poličku velmi pochválil za rozvoj podnikání a s ním spojeným počtem pracovních míst v minulých letech. Následně, ale vyslovil pevné přesvědčení, že vstupujeme do období, kdy bude stěžejním faktorem stabilizace lidí spojená s posílením počtu lidí. Je to základní limitní předpoklad pro další posílení naší oblasti.

Jsem velice rád, že jak v Poličce, tak i v celé řadě okolních obcí je vidět, že si zastupitelé tuto skutečnost plně uvědomují a snaží se všemocně podporovat dostupnost bydlení.

I my v Poličce jsme za poslední dvě desetiletí připravili a následně prodali na 200 stavebních parcel pro výstavbu domků a též postavili nové bytové domy. Na našich místních zkušenostech bylo vidět, jak důležité to je. Podařilo se nám zastavit úbytek občanů. Velkým důvodem byla dostupnost stavebních parcel v okolních obcích, a to především do roku 2002. Následně jsme již nabízeli parcely i v našem městě. Nicméně trvalo ještě celou dlouhou řadu let, než se nám podařilo zastavit každoroční citelný úbytek našich spoluobčanů. Věřím, že nemusím zdůrazňovat, jak tento proces naše město oslabil. Začíná to snížením velmi důležitých daňových výnosů, citelně to dopadá na školství, nejsou optimálně využity sportovní a kulturní kapacity, samozřejmě se snižuje kupní síla, která nepříznivě dopadá na obchodníky, pohostinství a celou řadu dalších souvisejících věcí.

Za největší škodu považuji trvalý odchod našich mladých lidí, kteří se po absolvování škol ve značném počtu nevrací do našeho města a okolních obcí.

Pokud se nám nepodaří tomuto aspektu současné, tzv. moderní doby úspěšně čelit a nezískáme mladé lidi zpět do našich obcí, aby zde realizovali svůj talent, mladistvé nadšení, elán a v neposlední řadě založili své rodiny a vychovali další generaci svých – našich dětí, jsme odsouzeni k pomalému a trvalému zániku.

Omlouvám se vážení čtenáři za možná příliš dlouhý a složitý článek, kterým jsem chtěl zdůraznit odvěkou pravdu, že vše souvisí se vším a že i krajské volby jsou velmi důležité. Prosím, zvažte i svoji zodpovědnost a přínos, který svým případným hlasem posílíte. Velmi děkuji a přeji našemu městu a všem obcím úspěšný rozvoj.

Jaroslav Martinů, starosta