Město Polička

Těžební práce v Liboháji pokračují

Těžební práce v okolí Liboháje pokračují. "V současné době nás mírně brzdí deštivé počasí. K dnešnímu dni bylo vytěženo více jak 1 000 m3 napadené kůrovcové hmoty. Dle aktuálních odhadů zbývá dotěžit v tomto zájmovém území přibližně 1 500 m3 dřeva," upřesňuje vedoudí Odboru lesního hospodářství Ing. Krejčí.

Na vytěžených plochách bude následně prováděn úklid klestí a těžebních zbytků. Nové holiny budou zalesňovány v jarních měsících zejména listnatými dřevinami. Pro ochranu nových kultur bude nezbytné budování lesnických oplocenek.

Po ukončení těžby a přibližování dřeva nás čeká i oprava poškozených lesních cest.

 

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města