Město Polička

Vzpomínka a poděkování panu Karlu Michkovi

Ve věku nedožitých 93 let zemřel dne 27. září 2020 pan Karel Michek, vážený občan a zastupitel města Poličky. Členem zastupitelstva byl od roku 1990 do roku 1998.

„Pan Michek se zasloužil o rozvoj našeho města, moje vzpomínka na něj je jako na člověka, který byl velmi skromný a oddaný svému městu. Velmi jsem si ho vážil a obdivoval,“ komentuje starosta města Jaroslav Martinů.

Karel Michek působil také jako tzv. likvidátor Městského podniku bytového hospodářství a služeb, zde se v 90. letech svojí prací zasloužil o navrácení majetku městu Poličce.

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města