Město Polička

obrázek

Jaké stavby Polička plánuje do konce roku? 

Jaké stavby Polička plánuje do konce roku? 

Do konce roku by měla být dokončena rozsáhlá rekonstrukce ulic v historickém centru města – Pálená, Fortna, Štěpničná - rekonstrukce uvedených ulic včetně opravy kanalizace a výměny veřejného osvětlení je v hodnotě cca 15,5 mil. Kč a jde z rozpočtu města.  Zhotovitelem díla je firma Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., která má již velké zkušenosti z rekonstrukce dalších ulic v historickém centru města Poličky. Zároveň Svazek obcí vodovody Poličsko realizuje výměnu vodovodu v hodnotě 6 mil. Kč. Pro příští rok je plánována poslední etapa obnovy ulic v historickém centru města, a to ulic Václavská a Otakarova. Projektová dokumentace opravy těchto ulic je již zpracována a připravena k realizaci.  

Mezi další investiční akce, které budou realizovány do konce roku, patří: rozšíření parkoviště u plaveckého bazénu v hodnotě cca 2 mil. Kč, vznikne zde 20 nových parkovacích míst,  oprava chodníků v ulici Erbenova – cca 1,25 mil. Kč (navazuje na výměnu kabelových rozvodů firmou ČEZ) a oprava chodníku mezi bytovými domy v ulici Jiráskova a Obránců Míru – cca 700 tis. Kč. Úplně nové osvětlení za 1 mil. Kč získá komunikace mezi ulicí Starohradská a Heydukova. 

Opravena bude i hradební zeď na hradě Svojanově, jejíž část se zřítila po červencových přívalových deštích. Město Polička získalo na opravu významné dotační prostředky, Ministerstvo kultury poskytlo 1,3 mil. Kč, 300 tis. poskytl Pardubický kraj. Celkové náklady na opravu této nečekané havárie jsou téměř 2 mil. Kč.  

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města