Město Polička

Masarykova ZŠ a velké stavební úpravy

Masarykova ZŠ Polička podala již v roce 2017 žádost o dotaci v Integrovaném regionálním operačním programu na projekt „Stavební úpravy a bezbariérové řešení budovy Masarykova základní škola Polička“. V prosinci 2019 dostala škola pozitivní odpověď o přidělené dotaci na projekt ve výši 8,5 mil. Kč, realizace projektu tedy mohla začít! Hlavní stavební práce uvnitř budovy byly realizovány v  letošním roce, v příštím roce budou následovat úpravy na zahradě školy.

Jakých pozitivních změn se škola letos dočkala, upřesňuje ředitelka školy Mgr. Lenka Novotná: "Nejviditelnějším, nicméně i překvapivě nerušivým zásahem do vnitřních prostor historické budovy školy (1928), bylo zbudování proskleného výtahu pro imobilní osoby. Můj dojem z výsledku je dokonce takový, jako by autor projektu stavby, poličský stavitel Bohuslav Šmíd, s výtahem uprostřed schodiště sám do budoucna počítal. Zásadní proměnou prošly odborné učebny a kabinety přírodovědných předmětů, dílna, kuchyňka a klub. Učebna, laboratoř a kabinet chemie byly opatřeny novým odvětráním, v laboratoři byla položena nová podlahová krytina z keramické, chemicky odolné dlažby. V učebně fyziky, která rovněž získala novou podlahu, byly provedeny elektrické rozvody do žákovských stolů. V učebnách fyziky, chemie a přírodopisu bylo nainstalováno centrálně ovládané zatemnění. Novou podlahou a úpravou stěn se mohou "pochlubit" i odborné učebny kuchyňky a dílen. Z dalších prací je možné uvést vybudování bezbariérových toalet či pořízení nových bezpečnostních prvků a zařízení u vstupu do hlavní budovy. Samostatnou a velmi zásadní kapitolu představuje také zajištění nového připojení k internetu."

Výdaje na stavební práce v budově školy v tomto roce jsou ve výši 10, 5 mil. Kč,  úprava zahrady v příštím roce by měla být realizována za cca 700 tis. Kč. Výdaje nad rámec dotace jsou hrazeny z rozpočtu města Poličky.

Na co se mohou návštěvníci školy dále těšit, upřesňuje opět ředitelka školy. "Dokončení projektu se předpokládá ve venkovních prostorách školy v jarních měsících příštího roku. V jižní části areálu školy dojde k vytvoření plně funkční, bezpečné, esteticky hodnotné zahrady z převážně domácích dlouhověkých druhů dřevin, tradičních kvetoucích keřů, se vzorovými výsadbami bylin a trvalek.“

Uvedený projekt přinesl do Masarykovy ZŠ významné zlepšení podmínek pro její další činnost. Nezbývá než žákům a učitelům popřát, aby se do školy mohli co nejdříve vrátit a veškeré pozitivní změny naplno využít.

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města