Město Polička

obrázek

Nový dům pro sociální bydlení

Nový dům pro sociální bydlení

Město Polička má další nový dům pro účely sociálního bydlení.  Jedná se o objekt č. p. 374 na ulici Hegerova, který přímo navazuje na stejně využitý a zrekonstruovaný dům na ulici 9. května (zde nájemníci bydlí od března 2019).

V rámci stavebních úprav byla provedena celková rekonstrukce objektu včetně nástavby jednoho podlaží. V rekonstruovaném domě bylo zřízeno 5 sociálních bytových jednotek 1+kk a 1 sociální bytová jednotka 1+1. Stavba byla fyzicky dokončena k 28.2.2021. Nyní probíhá kolaudační řízení s termínem do 31.3.2021. Od května se do domu mohou stěhovat první nájemníci.

Stavbu provedla na základě výsledku výběrového řízení firma E-STAF s.r.o.  Praha, celkové náklady jsou ve výši 8 mil. Kč, z toho 6 mil. Kč je hrazeno díky dotaci výzvy IROP „Sociální bydlení II.“.

O byty je velký zájem a město vybírá z cca 40 žádostí, přičemž musí vycházet z přísných podmínek přidělené dotace. Všichni zájemci musí spadat do cílové skupiny dotačního titulu a zároveň musí splňovat další specifické podmínky (např. bytová nouze, nemajetnost, příjem do určité výšky, sociální nouze…). Smlouvy s nájemníky jsou uzavírány na jeden rok, poté se bude posuzovat, zda může být smlouva obnovena. „Cílem projektu je nastavit fungování sociálních bytů tak, aby se rodinky staly součástí běžné komunity a měly možnost důstojného bydlení,“ komentuje vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Bc. Martina Černíková. „Všem rodinám je zároveň, stejně jako v domě na ul. 9. května, dostupná sociální práce a pomoc, kterou vykonává sociální pracovník města a také pracovníci Oblastní charity Polička,“ doplňuje.

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města