Město Polička

Informace z odboru dopravy – úřední dny pro registr vozidel bez objednání

Rezervační systém pro registr vozidel a řidičských průkazů byl s platností od 1.10. 2021 zrušen pro úřední dny tzn. pondělí a středu. V tyto dny jsou klienti odbaveni bez předchozí rezervace.

Rezervační systém však nadále zůstává v platnosti ve dnech úterý a čtvrtek, a to bez časových změn. Pátek zůstává dnem vyčleněným na komunikaci a vyřízení podání od subjektů státní správy, insolvenčních správců, notářů apod., tedy pro veřejnost zavřeno.