Město Polička

Pocitová mapa horka - anketa pouze do konce června!

Kde se v době HORKA cítíte v našem městě příjemně a kde naopak nepříjemně? Která místa by mohlo město zpříjemnit a kam by šlo doplnit zeleň?

Právě na tyto otázky se Vás chce město Polička zeptat pomocí tzv. POCITOVÉ MAPY HORKA. Tu můžete přímo z domu nebo z vaší kanceláře vyplnit na adrese https://pocitove-mapy.ekotoxa.cz/policka/o-projektu. Pocitová mapa je rovněž přístupná přímo na webu města www.policka.org. Zde můžete vyplnit také krátkou anketu k tomuto tématu.

Vaše odpovědi městu pomohou při přípravě Adaptační strategie na změny klimatu, kterou letos připravujeme ve spolupráci se společností EKOTOXA s.r.o. Adaptační strategie by měla městu pomoci reagovat na postupně se zvyšující teploty, sucho nebo další meteorologické extrémy, které jsou v budoucnu předpokládány.

„V roce 2015 a 2018 postihlo Českou republiku velké sucho. Téměř každoročně býváme svědky lokálních povodní z přívalových srážek a každý asi zaregistroval letošní tornádo na jižní Moravě.“ říká Zdeněk Frélich ze společnosti EKOTOTOXA, odborný realizátor strategie. „Teploty porostou i v budoucnu a extrémních situací bude přibývat. Pro města je výhodné být na ně připraven – tedy adaptován.“ 

Pocitovou mapu a anketu je možno vyplnit do konce června. Výsledky budou následně zveřejněny ve Zpravodaji a použity při lepším zacílení adaptační strategie. 

 

• stránky Státního fondu životního prostředí ČR: www.sfzp.cz/norskefondy

• stránky Ministerstva financí České republiky: www.norskefondy.cz

• oficiální stránku Fondů EHP a Norska: www.eeagrants.org.

Přílohy