Město Polička

obrázek

Stavební léto v Poličce 2022

Stavební léto v Poličce 2022

Mnoho stavebních akcí začne během letošních prázdnin, řada staveb již probíhá nebo jsou zdárně dokončena. Přinášíme zde jejich přehled. Omlouváme se též řidičům za případná, ale nutná přechodná dopravní omezení v dotčených ulicích.

Opravy komunikací – ulice Smetanova a P. Jilemnického

Poslední květnový den byly zahájeny práce na úpravě komunikací v ulicích Smetanova a P. Jilemnického. Stavební práce potrvají cca 2 měsíce a z tohoto důvodu bude omezen provoz ve zmíněných ulicích. 

Vozovky získají nový asfaltový koberec, dokončeny budou opravy chodníků – nová zámková dlažba. Celková cena stavby je cca 8,5 mil. Kč. 

Komunikace podél hřbitova sv. Michaela a dláždění na hřbitově

Probíhá oprava části komunikace u hřbitova sv. Michaela, mezi ul. Vrchlického a E. Beranové, stavbu provádí společnost Swietelsky stavební s.r.o. a náklady jsou ve výši téměř 600 tis. Kč. Nutno zmínit, že cena díla by byla ještě vyšší, ale snižuje ji materiál, který má město Polička k dispozici a ve svém vlastnictví - žulová dlažba 100 x 100 mm, která je na zadláždění předmětné komunikace použita. Práce by měly být hotové do konce listopadu 2022.

V prostoru hřbitova sv. Michaela probíhají zároveň úpravy další části komunikací, jedná se o druhou etapu a stavbu provádí společnost PP-GROUP.cz s.r.o z Proseče. Náklady jsou ve výši 1,3 mil. Kč (včetně dodávky nové dlažby), termín dokončení předpokládáme do konce července 2022.

Parkoviště u bytových domů Jiráskova

Nové parkoviště bylo vybudováno během jarních měsíců u bytových domů čp. 597-598 a 599 na ul. Jiráskova, vzniklo zde 6 parkovacích míst z toho 1 pro ZTP. Hodnota díla je více než 700 tis. Kč.

Chodník na ul. T. Novákové

Stavební úpravy části chodníků u silnice II/360 na ulici T. Novákové se blíží do finále. Stavbu zde realizovala firma PP-GROUP.cz s.r.o., Proseč, za 1,8 mil. Kč. Na uvedenou akci získalo město Polička dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 85 % ze způsobilých výdajů.

Nová prodejna Lidl

Zahájena byla stavba prodejny Lidl na ulici Hegerova, předpokládaný termín otevření prodejny – únor 2023.

Rekonstrukce ulic Eimova a Nádražní v Poličce

Rekonstrukce uvedených ulic bude rozdělena do několika etap tak, aby byl co nejméně omezen provoz automobilů i chodců. Dodavatelem stavby je firma PP-GROUP.cz s.r.o., Proseč.

I.etapa zahrnuje celou ulici Nádražní a část ulice Eimova od pošty (od čp. 245) po křižovatku s ulicí Nádražní (po čp. 50). Práce budou probíhat během prázdnin a podzimu až do konce tohoto roku.

II.etapa je plánována pro příští rok a zahrnuje zbývající část ulice Eimova od křižovatky s ul. Nádražní (od čp. 50) po křižovatku s ulicí Vrchlického a Starohradská (po čp. 45).

Kromě opravy komunikací dojde i k opravě stávající kanalizace a výměně veřejného osvětlení. Předpokládané výdaje, které jdou z rozpočtu města Poličky jsou ve výši více než 35 mil. Kč. Svazek obcí Vodovody Poličsko provede výměnu vodovodu v ulici Eimova v hodnotě 3 mil. Kč.

A jak budou vypadat opravené komunikace? Vozovky pokryje nový asfaltobeton, chodníky získají novou betonovou zámkovou dlažbu, parkovací stání bude tvořit nová žulová dlažba 100 x 100 mm.

 

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města