Město Polička

Info plavecký bazén

Vážení návštěvníci, oznamujeme vám, že Plavecký bazén v Poličce bude otevřený od 1.9.2022. Přihlášky na plavecké kurzy konané od září do prosince 2022 budou zveřejněné od 1.8. do 15.8. na www.tespolicka.cz , ikona plavecký bazén, sekce plavecká škola. Příjem vyplněné přihlášky s podpisem (lze oskenovat ) je třeba zaslat emailem na adresu: plbazen@tespolicka.cz nebo vhodit do schránky bazénu umístěné u hlavního vstupu vpravo na zdi.

Poličské koupaliště bude otevřeno za příznivého počasí v srpnu od 10:00 hod. do 20:00 hod. Informace týkající se provozu koupaliště naleznete na www.tespolicka.cz, facebook: Plavecký bazén Polička.

Provoz zimního stadionu-srpen

Sledujte rozpis na stránkách www.tespolicka.cz a na vývěsní tabuli u vstupu do zimního stadionu. Pronájem plochy je možno rezervovat u správce ZS.

Kontakt: Miloš Grubhoffer 461 725 427, 605 246 743, zimnistadion@tespolicka.cz.

Provoz fitcentra sledujte na facebook: Fitko VESLO Polička