Město Polička

Zkoušky Cambridge English v Poličce

20. července 2022 se na radnici města Poličky, za přítomnosti pana starosty Jaroslava Martinů, uskutečnila výjimečná akce.

5 úspěšných dětí z To mě baví z. ú. (dříve Zelený domeček) si převzalo své certifikáty zaslané z Cambridge.  Gratulujeme k plným počtům bodů v částech Reading and Writing, Listening and Speaking.

To mě baví z. ú. žáky připravuje v kurzech po vyučování každý rok a zájem rodičů o jazykové vzdělávání jejich dětí stále vzrůstá. V příjemném prostředí moderních učeben v ulici Nová č. 203 si již od roku 2014 zdokonalují nejen své jazykové znalosti. Zájmová výuka též probíhá na vybraných ZŠ a MŠ.

Těšíme se na viděnou v novém školním roce a moc gratulujeme nadšeným angličtinářům!

Barbora Krištofová

www.tomebavi.eu