Město Polička

Změna provozu a vjezdu v rámci festivalu 555

Vážení spoluobčané, rezidenti, podnikatelé, obchodníci, 


dovolte nám, abychom Vás upozornili na změnu provozu a vjezdu do prostor centra města 
Poličky a to z důvodu konání multižánrového festivalu Polička * 555. 

Ve dnech 12. 8. 2022 až 14. 8. 2022 bude platit zákaz vjezdu všem vozidlům do prostor 
Palackého náměstí v Poličce a to takto: 

Situace: Na  místní komunikaci v ulici Riegrova, za křižovatkou se silnicí 1/34 ulice 
Vrchlického  a před křižovatkou s místní komunikací ulice U Masných krámů, bude 
umístěna dopravní značka B1 — „Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech", 
dopiněna dodatkovou tabulkou E13  — „Text nebo symbol" (mimo zásobování obchodů 
a restauraci v době Pá 4-13 hod, So 4 -11 hod, mimo rezidentů), Z2 ,Zábrana pro 
označení uzavírky".

Na místní komunikaci v ulici Tyršova, za křižovatkou s místní 
komunikací ulice Nová a Pálená, bude umístěna dopravní značka B1 — ,Zákaz vjezdu 
všech vozidel v obou směrech", dopiněna dodatkovou tabulkou E13 — „Text nebo 
symbol"  (mimo zásobování obchodů a restaurací v době Pá 4-13 hod, So 4-11 hod, 
mimo   rezidentů, účinkujících festivalu Polička *555), Z2 — „Zábrana pro označení 
nzavírky".

Na parkovištích v ulici Palackého náměstí, bude umístěna dopravní 
značka B28 — „Zákaz zastavení", dopiněná o dodatkovou tabulku El3 — „Text nebo 
symbol"  (mimo účinkujících festivalu Polička *555).

Na místní komunikaci v ulici Kostelní, za křižovatkou s místní komunikaci ulice U Masných krámů, bude osazena 
Z2 — ,Zábrana pro označení uzavírky" s dodatkovou tabulkou E13 — „Text nebo 
symbol"  (průchod zakázán). To samé dopravní značení bude umístěno na místní 
komunikaci   ulice Růžová
, za křižovatkou s místní komunikací ulice Nová. Stávající 
dopravní značka C3b, umístěna na místní komunikaci ulice Václavská, před 
křižovatkou s místní komunikací ulice Riegrova, bude zakryta. Pod stávající dopravní 
značkou  C3b, umístěnou na místní komunikaci v ulici Nová, před křižovatkou s místní 
komunikací ulice Masarykota, bude umístěna dodatková tabulka E13 — „Text nebo 
symbol"  (mimo vozidel taxi).

Veřejně přístupná účelová komunikace v ulici 
Komenského,  bude   uzavřena uzavíratelnou bránou. 

Na silnici 1/34 v ulici Vrchlického ve směru jízdy, bude před křižovatkou s místní 
komunikací ulice Riegrova a silnicí 11/353 ulice Heydukova, umístěna dopravní 
značka B24a  — „Zákaz odbočení vpravo" a B24b — ,Zákaz odbočení vlevo". 


Doufáme, že  veškeré potíže s těmito uzavírkami vynahradí program festivalu Polička * 555. 
Děkujeme Vám   za vstřícnost a pochopení a těšíme se na Vás. 

Děkujeme! 

                                                        Za celý tým Tylova domu 

                                                        ředitel Petr Cuper 

Přílohy