Město Polička

obrázek

Oprava chodníků Wolkerova

Oprava chodníků Wolkerova

Od září tohoto roku probíhá oprava části chodníků na ul. Wolkerova. Stavba bude pokračovat do konce listopadu 2022. Náklady z městského rozpočtu jsou ve výši 2,6 mil. Kč, dodavatelem stavby

je společnost Ditera, s.r.o. Litomyšl. Stará betonová dlažba je nahrazen betonovou zámkovou dlažbou.

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města