Město Polička

Město Polička podporuje nové podnikatele

Město Polička začalo v tomto roce spolupracovat s Pardubickým podnikatelským inkubátorem (P-PINK) s cílem podpořit začínající či budoucí podnikatele ve městě i v blízkém okolí. Město prostřednictvím P-PINK zajistilo sérii 10 školení a workshopů, které jsou pro účastníky zdarma, školení v celkové hodnotě 80 tis. Kč hradí město Polička.

První lekce byla zahájena na Městském úřadě v Poličce 10.5. 2023. „Sešli se velmi zajímaví lidé, kteří z mého pohledu mají obrovský potenciál. Už dokázali v životě mnoho věcí, mají kvalitní vzdělání a ví, co do budoucna chtějí dosáhnout. Například přišel člověk, který si potřebuje odpočinout od duševní práce, a aby úplně nevyhořel, chce začít pracovat manuálně. Je tu i lékařka, která na mateřské dovolené začala šít originální oblečení a tím by se třeba do budoucna chtěla živit. Obohacující pro všechny je, že na úvodní školení zavítal i úspěšný podnikatel, který chce začít ještě v úplně jiném oboru, než který dosud provozuje. Chce získat informace, které v Akademii začínajícího podnikání nabízíme,“ komentuje Mgr. Hana Štěpánová lektorka akademie.

Celý projekt by měl vést kromě vzdělávání i k tomu, aby byla vytvořena komunita podnikatelů, která se bude navzájem podporovat a pomáhat si. 

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města