Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

K vyhlášce č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

V polovině roku nabyla účinnosti nová vyhláška č. 23/2008 - přináší garance větší bezpečnosti bydlení z hlediska požární ochrany
 
Dne 1. července 2008 nabyla účinnosti nová vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. Tento předpis stanoví jednotné technické podmínky požární ochrany pro navrhování, výstavbu a užívání staveb. Vyhláška je zpracována na základě nejnovějších tuzemských a zahraničních poznatků v oblasti požární ochrany staveb. Ustanovení tohoto předpisu také reagují na vstup ČR do Evropské unie a harmonizují požadavky požární bezpečnosti na stavební výrobky s evropskými předpisy.
 
Jakých staveb se vyhláška týká?
Vyhláška stanoví požadavky pro navrhování a provádění nových staveb, tedy těch objektů, o kterých stavební úřad pravomocně rozhodne v územním řízení, udělí jim územní souhlas anebo k projektové dokumentaci získají souhlasné stanovisko orgánu státního požárního dozoru po nabytí účinnosti této vyhlášky, tedy po 1. červenci 2008. Pouze v § 30 vyhlášky jsou stanoveny podmínky pro užívání stavby, které se vztahují také na stávající stavby. Tyto stavby schválené ještě před 1. 7. 2008 musí tyto podmínky v § 30 splnit do 6 měsíců od nabytí účinnosti vyhlášky (tedy do 1. 1. 2009).
 
Proč byla vyhláška vydána?
Účelem vyhlášky je především celkové zlepšení úrovně ochrany občanů České republiky před požáry. Toto zvýšení standardu požární ochrany staveb by mělo přinést snížení vysokého počtu usmrcených a zraněných při požárech v objektech určených pro bydlení. Při požárech v domácnostech každoročně zemřou desítky lidí a další stovky jsou zraněny, nemluvě o majetkových škodách dosahujících stamilionů korun. Vyhláška je velmi důležitá pro projektanty, stavebníky a také firmy a občany, protože stanoví jednotné technické podmínky požární ochrany pro navrhování, výstavbu a užívání staveb.
 
Vyhláška také harmonizuje požadavky požární bezpečnosti na stavební výrobky s evropskými předpisy.
 
Co vyhláška mění?
Vyhláška přináší vyšší požadavky na vybavení nových rodinných domů a staveb určených pro bydlení zařízením autonomní detekce a signalizace (obecně hlásičem požáru") a také přenosnými hasicími přístroji.
 
Hlásiče požáru do objektů určených pro bydlení
Podle vyhlášky musí být zařízením autonomní detekce a signalizace (tedy "hlásiči požáru") vybaveny všechny nově postavené rodinné domy, byty, stavby ubytovacích zařízení staveniště, dále i ubytovací zařízení nebo stavby zdravotnických zařízení a sociální péče, u kterých na základě technických norem nevzniká požadavek na vybavení elektrickou požární signalizaci (EPS).
Povinnost vybavit si objekt "hlásiči požáru" se vztahuje jen na nové stavby, tedy na ty objekty, o kterých stavební úřad pravomocně rozhodne v územním řízení, udělí jim územní souhlas anebo k projektové dokumentaci získají souhlasné stanovisko orgánu státního požárního dozoru po nabytí účinnosti této vyhlášky, tedy po 1. červenci 2008. Objekty schválené před 1. červencem 2008 budou muset být vybaveny "hlásiči požáru" pouze tehdy, pokud stavba či její část projde v budoucnu rozsáhlejší stavební úpravou ( viz. § 31).
 
Jaké stavby a kde přesně musí být vybaveny hlásiči požáru?
Podle vyhlášky musí být vybaveny zařízením autonomní detekce a signalizace ("hlásičem požáru") tyto nově navržené stavby:
 
Rodinný dům: "Hlásič požáru" musí být umístěn v části vedoucí k východu z bytu v rodinném domě, u mezonetových bytů a rodinných domů s více byty by to mělo být v nejvyšším místě společné chodby nebo prostoru. Jedná-li se o byt v rodinném domě s podlahovou plochou větší než 150 m2, musí být "hlásič požáru" umístěn také v jiné vhodné části bytu.
 
V bytovém domě každý byt: "Hlásič požáru" musí být umístěn v části bytu vedoucí směrem do únikové cesty . Jedná-li se o byt s podlahovou plochou větší než 150 m2 a v mezonetových bytech, musí být umístěn další "hlásič požáru" v jiné vhodné části bytu.
 
Stavba ubytovacího zařízení, u které nevzniká požadavek na vybavení elektrickou požární signalizací: "Hlásič požáru" musí být umístěn v každém pokoji pro hosty, společných prostorech a v části vedoucí k východu z domu, pokud se nejedná o chráněnou únikovou cestu.
 
Stavba sociální péče, na kterou se nevztahuje požadavek na zajištění elektrickou požární signalizací: "Hlásič požáru" musí být umístěn v každé ubytovací jednotce a v části vedoucí k východu z domu, pokud se nejedná o chráněnou únikovou cestu.
 
Stavba ubytovacího zařízení staveniště: "Hlásič požáru" musí být umístěn v každém pokoji určeném pro ubytování osob a v části vedoucí k východu z ubytovacího zařízení staveniště.
 
Ve vyspělých státech je "hlásič požáru" na rozdíl od ČR naprosto běžným vybavením domácnosti - např. v Dánsku požárním hlásičem vybaveno 75 % všech domácností, ve Finsku je to dokonce 98 % domácností, v Norsku 97 %, ve Švédsko 68 %, a ve Velké Británii je podle odhadů požárními hlásiči vybaveno 75 - 80 % nemovitostí. Povinnost vybavit si domácnost požárními hlásiči existuje hned v několika členských zemích EU. Autonomní "hlásiče požáru" představují vyzkoušený, efektivní, na údržbu nenáročný a finančně dostupný (cena v řádech stovek korun) prostředek požární prevence, který zajišťuje včasné zjištění požáru v kteroukoliv denní či noční hodinu. "Hlásič požáru" tím výrazně zvyšuje šance na přežití a chrání majetek v domácnosti před ničivým požárem.
 
Přenosné hasicí přístroje do nových rodinných domů
Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb přináší také změny v oblasti vybavenosti objektů přenosnými hasicími přístroji.
 
Všechny nově postavené rodinné domy (tedy ty, o kterých stavební úřad pravomocně rozhodne v územním řízení nebo jim udělí územní souhlas po nabytí účinnosti této vyhlášky, tedy po 1. červenci 2008) budou muset být vybaveny přenosným hasicím přístrojem s minimální hasicí schopností 34 A. (Údaj o hasicí schopnosti musí být uveden na štítku každého prodávaného přenosného hasicího přístroje). Upozorňujeme, že vyhláška sice pro rodinné domy stanoví přenosný hasicí přístroj na požáry typu A (požáry pevných látek), ale na trhu existují také přenosné hasicí přístroje splňující povinné minimum, které mají universální hasicí náplň určenou nejen pro požáry pevných látek, ale i požáry kapalin (typ B) a plynů (typ C). Navíc je třeba si uvědomit, že občané si nemusí pořizovat přenosný hasicí přístroj přesně s označením 34 A. Namísto jednoho se mohou vybavit i dvěma nebo více přenosnými hasicími přístroji s menší hasicí schopností, ovšem součet jejich hasicích schopností pro požáry typu A musí dosáhnout alespoň stanovené minimum 34.
 
Kromě rodinného domu vyhláška rovněž v příloze č. 4 s ohledem na jejich hasicí schopnosti přesně stanoví počet, druhy a umístění přenosných hasicích přístrojů v nových bytových domech, ubytovacích zařízeních, garážích a prodejních stáncích. Zde však je třeba zdůraznit, že již podle současných předpisů musí být např. společné prostory v bytových domech nebo garáže vybaveny přenosnými hasicími přístroji – vyhláška č. 23/2008 v této oblasti přináší pouze zpřesnění.
 
 
LINKY TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ „150“ hasiči
 
„112“ jednotné evropské číslo tísňového volání

Vložil Bartoš Vladimír (2/9/2009), přečteno 4187x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Krizové řízení | K vyhlášce č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb