Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Pozvánka k Roku Bohuslava Martinů v Poličce

Vstupujeme do roku, kdy uplyne 50 let od úmrtí jednoho z nejvýznamnějších českých hudebních skladatelů a klasiků hudby 20. století, Bohuslava Martinů. Pro řadu umělců, orchestrů, divadel a kulturních institucí z celého světa se tak otevírá mimořádná příležitost k intenzivnější propagaci jeho díla v rámci dvouletého mezinárodního projektu nazvaného Martinů Revisited. V následujících dvou sezónách se uskuteční desítky koncertů, výstav, přednášek a divadelních představení v České republice i v dalších zemích světa. Do tohoto projektu se zapojilo i skladatelovo rodné město.
 
Před padesáti lety skladatelův přítel, který v Poličce provedl ve světové premiéře kantátu Otvírání studánek, Zdeněk Zouhar, shrnul přijetí hudby Martinů v tehdejší době těmito slovy: „Není snad koncertního pódia, rozhlasového či televizního studia anebo jeviště celého vzdělaného světa, aby jím neprošlo alespoň jediné dílo Bohuslava Martinů, které je svou hudební podstatou srozumitelné všem lidem, ať mluví jazykem jakýmkoli.“
Martinů tehdy patřil ke světové skladatelské špičce a o premiéry jeho děl se hlásili přední dirigenti. Přes všechny pocty, kterých se mu dostalo za hranicemi, však zůstal skromným člověkem, který nikdy neztratil kontakt se svou rodnou zemí a hlavně se svým milovaným rodným krajem, jenž byl pro něj „nejkrásnějším na světě“.
 
Ze svého vztahu k Vysočině se mnohokrát vyznal nejen v samotném díle, ale i ve svých dopisech do Poličky. V jednom z nich adresovaných poličské hudební škole, vzpomíná na dobu, kdy byl mladým hochem, „který netušil, že jeho život jej povede do cizích, vzdálených zemí, a který velmi bojácně si uvědomil, že jednoho dne to bude on, který převezme dědictví našeho Smetany, bude reprezentovat svůj národ v celém světě, který netušil, jaké duševní síly bude třeba v tomto boji, jak těžká bude cesta přejít z našeho malého a drahého městečka do středisek Evropy a celého světa, kde kontrola se neřídí lokálními zájmy, nýbrž jenom hodnotou toho, co bude tvořit, to jest silou, čestností jeho uměleckého přesvědčení.“
Zároveň ale dodal: „Není nic nedostižného, chceme-li to doopravdy a máme-li trpělivost toho dosíci.“
 
Cesta to byla dobrodružná a mnohdy velmi těžká, ale díky své odhodlanosti a pověstné píli ji nevzdal. Ve všech těch „vzdálených zemích“, do kterých jej život zavedl, ať už ve Francii, Americe, Švýcarsku nebo Itálii, Martinů vstřebával do své tvorby rozmanité inspirační podněty – francouzský imresionismus, jazz, rozhlas, film, anglický madrigal, neoklasicimus, stejně jako český a moravský folklór. Jeho dílo je tedy vyjímečné mimořádnou stylovou pestrostí a díky tomu má potenciál proniknout k širokému spektru posluchačů různého hudebního vkusu. K tomu, aby si k nim našlo cestu ještě ve větší míře, by chtěl Rok Bohuslava Martinů přispět.
 
Přijměte pozvání k účasti na bohatém kulturním programu, který je za spolupráce mnoha institucí pro letošní rok v Poličce připraven. Přejme si zároveň, ať intenzivnější propagace díla Bohuslava Martinů není jen přechodnou aktivitou jednoho roku, ale ať je příjemným podnětem k bližšímu seznámení s vyjímečnou osobností poličského rodáka a docenění jeho díla u co nejširší veřejnosti.
 
Lucie Jirglová
Centrum Bohuslava Martinů v Poličce

Vložil Šauerová Naděžda (2/10/2009), přečteno 4036x

Právě procházíte:

Úvod | Kultura | Pozvánka k Roku Bohuslava Martinů v Poličce