Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Zákládní úkoly MP

 

Osoba řídící městkou policii - JAROSLAV MARTINŮ

Strážníci - OLDŘICH ZAPLETAL, JAROMÍR HOFMAN, ALEŠ HORNÍČEK

 

Základní úkoly městské policie, které vyplývají ze zákona o Obecní policii č. 553/1991 Sb:

 

 • Obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní další úkoly, pokud tak stanoví tento nebo zvláštní zákon.

 • Obecní policie spolupracuje v rozsahu stanoveném tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem s Policií České republiky (dále jen „policie“), státními orgány a orgány územních samosprávných celků.

 • Obecní policie zřízená obcí, která je městem nebo statutárním městem, a v hlavním městě Praze se označuje městská policie.


 

Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona:

 • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,

 • dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
 • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
 • se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
 • se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,
 • se podílí na prevenci kriminality v obci,
 • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,
 • odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce,
 • poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra (dále jen „ministerstvo“) na požádání údaje o obecní policii. 

   

 

Vložil Městská Policie (27.2.2009), přečteno 4365x

Právě procházíte:

Úvod | Městská policie | Zákládní úkoly MP