Město Polička

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Poličky dne 23. 6. 2011

V souladu s ust. § 103 odst. 5 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

SVOLÁVÁM


ŘÁDNÉ
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA POLIČKY


ve čtvrtek 23. června 2011 v 1630 h.
do malého sálu Tylova domu v Poličce.


PROGRAM:

1. Závěrečný účet města Poličky za rok 2010
2. Závěrečné účty svazků obcí za rok 2010:
    2.1. Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko
    2.2. Kraj Smetany a Martinů
    2.3. Mikroregion Poličsko
    2.4. Českomoravské pomezí
    2.5. České inspirace
    2.6. Královská věnná města
    2.7. Svazek obcí AZASS za r. 2010
3. Rozpočtová změna č. 2/2011
4. Poskytnutí finančních příspěvků
5. Majetkoprávní záležitosti
6. Různé
7. Diskuse


Zasedání zastupitelstva je veřejné.
Občané města Poličky a fyzické osoby starší 18-ti let, které vlastní na území obce nemovitost, jsou oprávněni vyjadřovat své stanovisko k projednávaným věcem v souladu s jednacím řádem zastupitelstva.


Na toto zasedání Vás srdečně zveme.
V Poličce dne 13. června 2011

Jaroslav Martinů v. r., starosta
Marie Kučerová, v. r., místostarostka
JUDr. Marie Tomanová, v. r., místostarostka