Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Nové možnosti vzdělávání pedagogů na Poličsku

Základní škola na Lukách Polička získala nemalé finanční prostředky na vzdělávání pedagogů z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) v rámci fondů EU.
Cílem projektu je zvýšení profesní úrovně pedagogických pracovníků v regionu Poličska.
Na realizaci projektu škola spolupracuje s dalšími třemi subjekty, Masarykovou základní školou Polička, SVČ Mozaika Polička a Základní školou Bystré, které se na projektu podílejí kapacitním i personálním zajištěním.
Připravované vzdělávací programy jsou vhodné pro kteréhokoli pedagogického pracovníka ze základní i střední školy.
Základní přidanou hodnotou projektu je rozšíření nabídky vzdělávacích programů Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a to o programy, které bezprostředně reagují na aktuální poptávku pedagogických pracovníků po dalším vzdělávání.
Realizací vzdělávacích aktivit jsou vytvořeny předpoklady pro lepší naplňování školních vzdělávacích programů, zkvalitnění výuky implementací nových poznatků, dovedností, znalostí a produktů.

V rámci projektu Kompetence je vytvořeno 7 vzdělávacích programů.
• Efektivní využití PC při přípravě na výuku.
• Tvořivé techniky a použití přírodních materiálů nejen ve výtvarné výchově.
• Motivace a příprava učitelů pro výuku anglického jazyka.
• Prevence stresu a pracovního vyhoření.
• Přírodovědná a multimediální výchova spojená s poznávacími exkurzemi.
• Rozvoj environmentálních a psychosociálních kompetencí a dovedností pedagogických pracovníků.
• Týmová spolupráce kolektivu pedagogických pracovníků k rozvoji jejich manažerských schopností.

Projekt byl zahájen 1.7.2011 a potrvá do konce roku 2012, po tuto dobu budou pedagogové vzděláváni zcela zdarma. Získaná částka přes 4 milióny korun poslouží také k nákupu pomůcek, např. interaktivních tabulí, které pomohou zkvalitnit výuku.
Dne 14.7.2011 proběhla informační schůzka se zástupci města Poličky. Manažer projektu Mgr. Milan Matouš seznámil vedení města s přípravou, obsahem a současným průběhem projektu. Poděkoval za podporu, kterou město Polička poskytlo Základní škole na Lukách při přípravných fázích projektu.


Chroustovská Irena

 

 

 

Vložil Šauerová Naděžda (18.7.2011), přečteno 3819x

Fotografie

Obrázek ke článku - č.2108
Obrázek ke článku - č.2109

Právě procházíte:

Úvod | Organizace a služby | Školství | Nové možnosti vzdělávání pedagogů na Poličsku