Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Obecně závazná vyhláška č. 7/2005, kterou se stanoví školské obvody základních škol

 

Město Polička
Palackého nám 160, 572 01 Polička
 
 
 
Obecně závazná vyhláška Města Poličky č. 7/2005,
kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených Městem Polička
 
 
            Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání dne 8. 12. 2005 usnesením č.21 usneslo vydat na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
Čl. 1
 
Školské obvody základních škol zřízených Městem Polička se stanovují takto:
 
1. školský obvod    Masarykovy základní školy Polička   tvoří ulice:
Alšova, A. Lidmilové, Baldecká, B. Němcové, Bezručova, Bořiny, Čsl. armády, Husova, Hegerova, E. Beneše, 9. května, Družstevní, Dvořákova, Hradební, Janáčkova, Jiráskova, J._Suka, Jungmannova, J. V. Sládka, Komenského, Kostelní, K. Světlé, Lidická, Masarykova, Mánesova, M. Bureše, Modřecká, M. Švabinského, Na Bídě, Na Valech, Nám. B. Martinů, nábř. Svobody, Nová, Obránců míru, Palackého nám., Paseky, Pivovarská, Pod Kopečkem, Polní, 1. máje, Revoluční, Riegrova, Rumunská, Růžová, Sídliště Hegerova, U Liboháje, U Královské aleje, U Masných krámů, U Vlečky, V. Hálka, Wolkerova, Zákrejsova, Dětský domov Polička, integrovaná obec Modřec
 
2. školský obvod   Základní školy Na Lukách Polička   tvoří ulice:
Betlém, Dukelská, Eimova, Eiseltova, E. Beranové, Erbenova, Fortna, Haškova, Havlíčkova, Heydukova, Hrubínova, Luční, Ladova, Na Jordáně, Na Vyšehradě, Nádražní, Nerudova, Otakarova, Parkány, Pálená, P. Jilemnického, Smetanova, Střítežská, Starohradská, Svépomoc, Šaffova, Štěpničná, Švermova, T. Novákové, Tylova, Tyršova, Václavská, Vrchlického, integrované obce Lezník a Střítež
 
Čl. 2
 
Závěrečná ustanovení
 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2006.
 
 
 
 …………….                                                                                               ………………..
Bc. Miroslav Popelka                                                                                   Jaroslav Martinů
       starosta                                                                                                     místostarosta
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 13. 12. 2005

Vložil Vomočilová Květa (22.7.2011), přečteno 3048x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Nařízení a vyhlášky města | Obecně závazná vyhláška č. 7/2005, kterou se stanoví školské obvody základních škol